Ölz Meisterbäcker Landschaft
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za životní prostředí

OELZ CSR-Team

Tým Ölz pro energetický management

My, společnost Ölz Meisterbäcker, jako lídr na trhu a rakouský rodinný podnik, máme zájem na odpovědném nakládání s naší energií a chceme aktivně přispívat k ochraně klimatu.

Abychom mohli trvale snižovat spotřebu energie, pracuje mezioborový tým Ölz pro energetický management, tvořený angažovanými zaměstnanci společnosti Ölz, na koordinaci a realizaci cílených opatření na úsporu energie v nejrůznějších oblastech podniku.

číst dál minimalizovat
FAIRTRADE_Headerbild_VictorienneFle-Detailseite-Zwischensektion-1440x600

100% kakao s certifikací FAIRTRADE

Recept na úspěch: spravedlnost! Jako první značka mezi výrobci pečiva používáme ve společnosti Ölz Meisterbäcker 100% kakao s certifikací Fairtrade. Protože „péct s láskou“ znamená také vyjadřovat respekt k těm, kdo nám vůbec lahodný čokoládový požitek umožňují.

číst dál

Potraviny jsou cenné!

Uvědomělé zacházení s potravinami je pro nás velmi důležité. Požitek beze zbytku, až do posledního sousta! Podporujeme prodejny SOMA a máme připravené úžasné recepty na požitek beze zbytku. 

Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

Cena za ochranu klimatu klimaaktiv 2019

Popáté nás spolkové ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch ocenilo za naši mimořádnou angažovanost v oblasti energetické efektivity.

Cenu jsme dostali za koncepci trvalé udržitelnosti, při níž je vznikající teplo z pečení použito dvakrát – jednak k pečení a jednak jako energetický zdroj pro náš podnik.

Cena za ochranu klimatu klimaaktiv 2017

V roce 2017 jsme již počtvrté převzali od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství cenu za ochranu klimatu klimaaktiv. V roce 2017 jsme úspěšně realizovali následující opatření:

 • instalace nového větracího zařízení pro chladicí věž
 • nasazení centrálních chladicích věží
 • implementace nové koncepce osvětlení pro oblasti příprava práce a & dílna

Cena za ochranu klimatu klimaaktiv 2016

Již potřetí jsme jako společnost Ölz Meisterbäcker převzali cenu za ochranu klimatu klimaaktiv od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství!
Těší nás úspěšná realizace následujících proaktivních opatření:

 • optimalizace větracích zařízení
 • přeměna  osvětlení na LED světla
 • implementace předehřevu vzduchu pro hořáky
 • instalace deskového výměníku tepla

Energie Award 2015

Nově se může společnost Ölz radovat z ocenění za ochranu klimatu klimaaktiv od spolkového ministerstva. Díky opatřením jako:

 • úspory energie při výrobě chladu díky oběhovému chladiči
 • výměna světel za energeticky úsporná světla vč. LED
 • úspory energie při topení, větrání & klimatizaci díky efektivnímu rozdělení energie
 • nasazení účinných chladicích zařízení v IT serverovně

Energie Award 2011

Mistři pekaři z firmy Ölz se mohou těšit z prestižní ceny za ochranu klimatu “klima:aktiv”. Byla oceněna koncepce úspory energie pro pekárnu v závodě „Wallenmahd“:

 • rozšíření a optimalizace rekuperace tepla
 • zvětšení skladovacího prostoru
 • optimalizace hydrauliky a zlepšení regulace
 • efektivní využití teplotní úrovně
číst dál minimalizovat
Bild_klimaaktiv-pakt2020-Partner

klimaaktiv pakt2020 – partner pro větší ochranu klimatu

Přistoupením k iniciativě klimaaktiv pakt2020 se zavazujeme do roku 2020 k dalším úsporám v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů energie a v oblasti budov a mobility.

klimaaktiv pakt2020 je iniciativa Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství s celkem 12 podniky mající za cíl vypustit za celou dobu platnosti o 1,39 milionů tun CO2 méně.

číst dál minimalizovat
100Grünstrom

100 % zeleného proudu ve společnosti Ölz

Volbou ekologického proudu jsme se rozhodli pro energii, která je vyráběna v tuzemsku a udržitelně, což je náš aktivní příspěvek k energetickému přechodu a ochraně klimatu.

My všichni neseme odpovědnost za budoucnost naší planety. Proto jsme se rozhodli odebírat ekologický proud. My ve společnosti Ölz Meisterbäcker se pokud možno vždy rozhodujeme pro regionální nabídku. Vorarlberský ekologický proud je ze 100 % obnovitelná energie, která je z valné části získávána z vody. Nevznikají tak žádné emise CO2. Navíc jsou původ a výroba ekologického proudu certifikovány TÜV Austria.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker klimaaktiv Projektpartner

Společnost Ölz je oficiálním partnerem iniciativy klimaaktiv

Partnerstvím v programu klimaaktiv  Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství se dobrovolně, ale závazně zavazujeme, že během 2 let dosáhneme prostřednictvím účinných opatření úspory CO2 ve výši 120 t CO2 .

Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Neseme odpovědnost

My všichni neseme odpovědnost za naši planetu. Abychom mohli aktivně čelit klimatické změně, potřebujeme politiku zaměřenou na budoucnost, která stanoví jasné cíle pro zásobování energií a ochranu klimatu. My, společnost Ölz Meisterbäcker, proto podporujeme klimatickou kampaň WWF pro jasné, závazné klimatické cíle! 1. krok byl učiněn na konferenci o klimatu 2015 . Více k tomu zde

Elektrické světlo – samozřejmost našeho každodenního života. A také je to oblast, kde nás příroda podporuje a kde bychom na oplátku měli projevit respekt a odpovědné zacházení. My, společnost Ölz Meisterbäcker, proto aktivně podporujeme WWF EARTH HOUR. 1 hodina vypnutého světla jako známka ochrany klimatu.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker ARA

Aktivní ochrana klimatu

Udržitelnost a šetření zdrojů jsou hlavními cíli společnosti Ölz. Ve spolupráci s ARA (Altstoff Recycling Austria) prosazujeme a provádíme tříděný sběr, recyklaci a likvidaci obalových odpadů v systému ARA.

Tímto aktivním příspěvkem k ochraně životního prostředí se ve společnosti Ölz v roce 2018 podařilo ušetřit 1901 tun CO2   (2017: úspora 1569 tun CO2). To odpovídá zhruba emisím skleníkových plynů při 15 777 102 kilometrech jízdy osobním autem. Z úzké spolupráce mezi ARA a Ölz profitují také zákazníci společnosti Ölz a spotřebitelé: mohou se spolehnout na možnosti likvidace ARA.

Díky cíleným opatřením se ve společnosti Ölz bere snižování odpadních látek vážně. Jedním z opatření je například redukce obalového materiálu na výrobky. Tak bylo možné, i přes stoupající obrat výrobků Ölz, snížit produkci CO2 likvidací obalového materiálu.

ARA je v Rakousku symbolem pro efektivní a cenově výhodný sběr, likvidaci a recyklaci veškerých odpadů. Každoročně ušetří ARA se všemi svými partnery v Rakousku více než 500 000 tun CO2, což je velký úspěch, který je ale možné ještě optimalizovat.

číst dál minimalizovat
EFRE Logo

Pečeme odpovědně: rekuperace tepla

Rekuperace tepla u dvou pekárenských linek na toustový a sendvičový chléb Ölz

Projekt udržitelnosti společnosti Ölz der Meisterbäcker zahrnuje instalaci čtyř tepelných výměníků s hladkými trubkami, každý s výkonem 30 kW, do komínů pecí u pekárenských linek na toustový a sendvičový chléb Ölz.
Zpět získané teplo se připojí na stávající tepelnou soustavu podniku a teplo se tak využije dvakrátjednak k pečení, jednak jako energetický zdroj pro podnik.

Realizací tohoto opatření bude možné ročně ušetřit cca 245 tun CO2. To odpovídá spotřebě plynu ve 141 domácnostech.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Bližší informace k IWB/EFRR na: www.efre.gv.at 

 

 

číst dál minimalizovat

Vejce z chovu na podestýlce

Podrobnosti

Výrobky Ölz

Podrobnosti

znamenité recepty

Podrobnosti

Program dalšího vzdělávání a učňovského školství

Podrobnosti

Zajímavé odkazy