Ölz Meisterbäcker Landschaft
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za naše životné prostredie

OELZ CSR-Team

Tím energetického manažmentu Ölz

Ölz Meisterbäcker, ako líder na trhu a rakúska rodinná firma máme záujem o zodpovedné zaobchádzanie s našou energiou, ak chceme aktívne prispievať ochrane našej klímy.

V záujme trvalého znižovania spotreby energie pracuje tím energetického manažmentu Ölz pozostávajúci z angažovaných zamestnancov firmy Ölz Mitarbeitern na koordinácii a realizácii cielených opatrení na úsporu energie v rôznych oblastiach spoločnosti.

čítajte ďalej minimalizovať
FAIRTRADE_Headerbild_VictorienneFle-Detailseite-Zwischensektion-1440x600

100 % kakaa s certifikátom FAIRTRADE

Recept na úspech – spravodlivosť! Spoločnosť Ölz Meisterbäcker vsadila ako 1. značka pečiva na 100 % využívanie kakaa s certifikátom Fairtrade. Pretože „piecť s láskou“ znamená tiež prejavovať úctu k ľuďom, vďaka ktorým si lahodné čokoládové pochúťky vôbec môžeme dopriať. 

čítajte ďalej

Potraviny sú vzácne!

Uvedomelé zaobchádzanie s potravinami je pre nás veľmi dôležité. Dokonalý zážitok až do posledného kúska! Podporujeme predajne SOMA (predajne pre sociálne slabších obyvateľov) a máme k dispozícii chutné recepty pre dokonalý zážitok.

Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

Cena za ochranu klímy klimaaktiv 2019

Už piatykrát sme získali vyznamenanie od spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch (BMNT) za našu mimoriadnu angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti.

Túto cenu sme získali za našu koncepciu trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorej sa využije vzniknuté teplo z pečenia dvakrát, na jednej strane na pečenie a na druhej strane ako zdroj energie pre našu firmu.

Cenu za ochranu klímy klimaaktiv 2017

V roku 2017 sme prevzali cenu za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva už po štvrtýkrát. V roku 2017 boli úspešne zrealizované tieto opatrenia:

 • Inštalácia nového vetracieho systému pre chladiacu vežu
 • Použitie centrálnych chladiacich veží
 • Implementácia novej koncepcie osvetlenia na úsekoch prípravy práce & dielne

Cena za ochranu klímy klimaaktiv 2016

Už po tretíkrát prevzala firma Ölz Meisterbäcker cenu za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva!
Tešíme sa z realizácie nasledujúcich proaktívnych opatrení:

 • optimalizácia vetracích systémov
 • prestavba osvetlenia na LED žiarovky
 • implementácia predhrievania vzduchu horáka
 • inštalácia doskového výmeníka tepla

Cena Energie Award 2015

Firma Ölz sa znovu môže tešiť z ceny spolkového ministerstva za ochranu klímy klimaaktiv . S opatreniami ako:

 • úspora energie pri výrobe chladu spätnými chladičmi
 • výmena žiaroviek za úsporné žiarovky vrátane LED
 • úspora energie pri kúrení, vetraní & klimatizácii vďaka efektívnemu rozvodu energie
 • použitie efektívnych chladiacich zariadení v serverovni

Cena Energie Award 2011

Z populárnej ceny za ochranu klímy „klima:aktiv“sa tešia majstri pekári z firmy Ölz. Vyznamenaná bola koncepcia úspory energie pre pekáreň v štvrti „Wallenmahd“:

 • rozšírenie a optimalizácia rekuperácie tepla
 • zväčšenie objemu zásobníka
 • optimalizácia hydrauliky a zlepšenie regulácie
 • efektívne využitie teplotnej úrovne
čítajte ďalej minimalizovať
Bild_klimaaktiv-pakt2020-Partner

klimaaktiv pakt2020-partner pre väčšiu ochranu klímy

Účasťou na iniciatíve klimaaktiv pakt2020 sa zaväzujeme do roku 2020 k ďalšej úspore v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v oblasti správy budov a mobility.

Iniciatíva klimaaktiv pakt2020 je iniciatívou spolkového ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva s účasťou 12 podnikov a s cieľom zníženia emisií CO2 o 1,39 ton počas jej trvania.

čítajte ďalej minimalizovať
100Grünstrom

100 % zelená elektrina vo firme Ölz

Využívaním ekologického prúdu sme sa rozhodli pre energiu, ktorá sa vyrába doma a ekologicky a ktorá aktívne prispieva k energetickej zmene a ochrane klímy.

My všetci sme zodpovední za budúcnosť našej planéty. Preto sme sa rozhodli odoberať ekologický prúd. My z firmy Ölz Meisterbäcker sa rozhodujeme podľa možnosti vždy pre regionálnu ponuku. Vorarlberský ekologický prúd je na 100 % obnoviteľná energia, ktorá sa získava zväčša z vodnej energie. Tým pádom nevznikajú žiadne emisie CO2. Okrem toho sú pôvod a distribúcia ekologického prúdu certifikované organizáciou TÜV Austria.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker klimaaktiv Projektpartner

Ölz je oficiálnym partnerom iniciatívy klimaaktiv

S účasťou v projekte klimaaktiv programe spolkového ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva sme sa dobrovoľne, ale záväzne zaviazali za dva roky dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 120 t CO2 prostredníctvom efektívnych opatrení.

Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Nesieme zodpovednosť

My všetci máme zodpovednosť za našu planétu. V záujme aktívneho pôsobenia proti klimatickým zmenám potrebujeme politiku zameranú na budúcnosť, ktorá stanovuje jasné ciele v oblasti zásobovania energiou a ochrany klímy. Z tohto dôvodu podporujeme vo firme Ölz Meisterbäcker kampaň WWF s jasnými a záväznými cieľmi na ochranu klímy! 1. krok sa urobil na  konferencii o klíme 2015 . Viac sa dozviete tu

Elektrické svetlo - samozrejmosť v našom každodennom živote. Aj toto je oblasť, v ktorej nás príroda podporuje a my by sme s ňou mali zaobchádzať na oplátku s rešpektom a zodpovedne. Firma Ölz Meisterbäcker podporuje preto aktívne iniciatívu WWF EARTH HOUR. 1 hodina vypnutého svetla ako symbol ochrany klímy.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker ARA

Aktívna ochrana klímy

Hlavnými cieľmi firmy Ölz je udržateľnosť a ochrana zdrojov. V spolupráci s organizáciou ARA (recyklácia odpadov v Rakúsku)  uprednostňujeme a praktizujeme triedený zber, recykláciu a likvidáciu obalov pomocou systému ARA.

Vďaka tejto aktívnej ochrane životného prostredia sme vo firme Ölz ušetrili v roku 2018 1 901 ton CO2   (v roku 2017: to bolo 1 569 t CO2). Toto množstvo zodpovedá emisiám skleníkových plynov za 15 777 102 kilometrov najazdených osobnými vozidlami. Z úzkej spolupráce medzi organizáciou ARA a firmou Ölz profitujú aj zákazníci firmy Ölz a spotrebitelia: Môžu sa totiž spoľahnúť na spôsoby likvidácie organizácie ARA.

Vo firme Ölz berieme redukciu odpadu vážne, čo dokazujú aj cielené opatrenia na jeho zníženie. Takýmto opatrením je napríklad redukcia obalového materiálu výrobkov. Týmto spôsobom sme vedeli napriek zvyšujúcim sa odbytovými číslam výrobkov Ölz  znížiť produkciu CO2  vďaka likvidácii obalového materiálu.

ARA je v Rakúsku zodpovedná za efektívny a cenovo dostupný zber, likvidáciu a recykláciu všetkých obalov. Každoročne ušetrí ARA so všetkými svojimi partnermi v Rakúsku viac ako 500 000 ton CO2 – je to veľký úspech, ktorý sa však dá ešte optimalizovať.

čítajte ďalej minimalizovať
EFRE Logo

Pečieme zodpovedne: rekuperácia tepla

Rekuperácia tepla na dvoch linkách na pečenie výrobkov Ölz toast a Ölz sendvič

Projekt zameraný na udržateľný rozvoj od firmy Ölz der Meisterbäcker zahŕňa inštaláciu štyroch výmeníkov tepla s hladkými rúrkami s výkonom po 30 kW do komínov pecí liniek na pečenie výrobkov Ölz toast a Ölz sendvič.
Rekuperované teplo sa odvádza do súčasnej vykurovacej siete firmy a využije sa tak dvakrátna jednej strane na pečenie, na druhej strane ako zdroj energie vo firme.

Vďaka tomuto opatreniu vieme každoročne ušetriť približne 245 ton CO2. Toto množstvo zodpovedá spotrebe plynu v 141 domácnostiach.

Tento projekt je spolufinancovaný aj z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Viac informácií o IWB/EFRE získate na stránke: www.efre.gv.at 

 

 

čítajte ďalej minimalizovať

Vajcia z podstielkového chovu

Podrobnosti

Výrobky Ölz

Podrobnosti

chutné recepty

Podrobnosti

Program ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy

Podrobnosti

Zaujímavé odkazy