Ölz Mehrkorn Toast mit Putenfleisch
Obiščite nas na naši Facebook straniInstagram Logo

Pogoji uporabe

Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne jamči za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij, ki so dane na razpolago. Jamstveni zahtevki proti avtorju, ki se nanašajo na materialno ali idejno škodo, ki je bila povzročena zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oziroma z uporabo pomanjkljivih ali nepopolnih informacij, so praviloma izključeni, če za avtorja ne obstaja dokazano naklepna ali grobo malomarna kršitev. Vse ponudbe so proste in nezavezujoče. Avtor si pridržuje izključno pravico do spreminjanja, dopolnjevanja, brisanja ali začasne ali dokončne objave strani ali celotne ponudbe brez posebne najave.

Reference in povezave

Pri neposrednih ali posrednih povezavah na tuje spletne strani („povezave“), ki so zunaj področja odgovornosti avtorja, bi jamstvena obveznost veljala izključno v primeru, ko bi avtor vedel za vsebine in bi mu bilo tehnično mogoče ter zanj izvedljivo preprečiti uporabo v primeru protipravnih vsebin. Avtor izključno izjavlja, da v trenutku namestitve povezave na povezani strani ni bilo opaziti nelegalnih vsebin. Na trenutno in prihodnje oblikovanje, vsebine ali avtorske pravice povezanih strani avtor nima nobenega vpliva. Zato se izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po namestitvi povezave.

Avtorske pravice in pravice iz znamke

Avtor si prizadeva v vseh publikacijah upoštevati avtorske pravice do uporabljenih grafik, tonskih dokumentov, videosekvenc in besedil, in posegati po grafikah, tonskih dokumentih, videosekvencah in besedilih, ki jih je ustvaril sam, ali pa uporabljati nelicenčne grafike, tonske dokumente, videosekvence in besedila. Za vse znake, navedene v okviru spletne ponudbe in po potrebi zaščitne znamke in znake tretjih neomejeno veljajo določbe posamezne pravice iz znamke in lastniške pravice posameznih lastnikov. Samo na podlagi same omembe ni mogoče sklepati, da znak znamke ni zaščiten s strani tretjega! Avtorske pravice za objavljene objekte, ki jih je avtor izdelal sam, so izključno last avtorja spletnih strani. Razmnoževanje in uporaba takšnih grafik, tonskih dokumentov, videosekvenc in besedil ter drugih tehničnih in natisnjenih publikacij brez izrecnega dovoljenja avtorja nista dovoljena.

Varstvo podatkov

Če v okviru spletne ponudbe obstaja možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (spletnih naslovov, imen, poštnih naslovov), poteka predaja teh podatkov s strani uporabnika izključno na prostovoljni bazi. Uveljavljanje in plačilo vseh ponujenih storitev je mogoče – če je tehnično mogoče in izvedljivo – odobriti tudi brez navedbe takšnih podatkov oz. ob navedbi anonimiziranih podatkov ali psevdonima.

Pravnomočnost te oprostitve odgovornosti

To oprostitev odgovornosti je treba upoštevati kot del internetne ponudbe, na kateri je nameščena referenca na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo veljavni zakonodaji, oziroma ji ne ustrezajo več ali ne v celoti, to ne vpliva na vsebine in veljavnost preostalih delov dokumenta.

Ölzovi izdelki

Zanimive povezave