2022_VerantwortungKonsument_Header
Obiščite nas na naši Facebook straniInstagram Logo

Iz ljubezni do ljudi


Naša prizadevanja za dobrobit ljudi se odražajo v vseh naših dejanjih. Od naših zaposlenih pa do partnerskega sodelovanja z našimi interesnimi skupinami in različnimi organizacijami iz ljubezni do ljudi se dosledno zavzemamo za socialno odgovornost.
 

S srcem k trajnosti

Trajnostno delovanje je trdno zasidrano v vrednotah našega podjetja, prav tako kot skrbno ravnanje viri. Na področjih gospodarstva, okolja in podnebja ter družbe in socialnih zadev prevzemamo odgovornost daleč preko zakonskih zahtev.