2022_VerantwortungKonsument_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Z lásky k člověku


Naše snaha o blaho lidí se odráží ve všech aspektech naší činnosti. Od našich zaměstnanců až po partnerskou spolupráci s našimi akcionáři a různými organizacemi z lásky k člověku se důsledně zasazujeme za společenskou odpovědnost.
 

Udržitelnost ze srdce

Udržitelné jednání je v našich podnikových hodnotách pevně zakotveno, stejně jako šetrné zacházení se zdroji. Naše odpovědnost v oblasti ekonomiky, životního prostředí & klimatu a také odpovědnost společenská & sociální zdaleka přesahuje rámec zákonných požadavků.