Familie
Navštivte nás také naInstagram Logo

Udržitelnost ze srdce


Více než 85 let – již ve 3. generaci – vyrábí náš rodinný podnik Ölz Meisterbäcker kvalitní pečivo pro rakouský a evropský trh.

Na udržitelnosti nám záleží – strategie společnosti Ölz je dlouhodobá a vychází z hodnotového systému. Jednáme udržitelně a se zdroji nakládáme šetrně. To jsme pevně zakotvili do našich podnikových hodnot. Náš rodinný podnik tak vedeme jistě a odpovědně vstříc budoucím generacím. 

Pečeme s láskou. Z lásky k lidem, z lásky k výrobkům a z lásky k životnímu prostředí. Naše odpovědnost v oblasti ekonomiky, životního prostředí & klimatu a také odpovědnost společenská & sociální zdaleka přesahuje rámec zákonných požadavků.
 

Bernhard und Florian Ölz

Chceme se zdroji naší Země zacházet odpovědně. Přispět může každý jednotlivec, především však my podniky. Jednáme proaktivně, protože odpovídáme za to, v jakém stavu předáme životní prostředí dalším generacím.

Bernhard a Florian Ölz​ovi
vlastníci a jednatelé

Co znamená „udržitelnost ze srdce“?

Naše výrobky jsou nejen chutné, ale také od srdce udržitelné. Pevně věříme, že každý krok, který uděláme směrem k udržitelnější budoucnosti, má svůj význam. Abychom náš závazek a naše hodnoty komunikovali transparentně, založili jsme „Udržitelnost ze srdce“.

Herz_quadratisch

Slib Udržitelnost ze srdce“ pro nás není žádnou prázdnou frází, je to závazek. Z tohoto závazku jsme vytvořili logo ve tvaru srdce. Tam, kde je logo vidět, odkazuje na naše udržitelné jednání ve spojení s produktem. Přes přímý odkaz na produktu zdůrazňujeme udržitelné jedinečné prodejní výhody každého jednotlivého výrobku. Přes QR kód informujeme o všech iniciativách a záměrech v rámci našeho závazku. Protože víme, že udržitelnost má mnoho stránek.

Možná je naše udržitelné jednání dáno naší regionální polohou a našimi kořeny jako rakouské rodinné firmy. Nebo také skutečností, že kdekoli je to možné, používáme regionální suroviny jako je rakouské alpské mléko nebo čerstvé alpské mléko, abychom vyráběli kvalitní pečivo.

Ale nejen to – naše výrobky rovněž zohledňují udržitelná výživová témata. Ať už jde o 100% rostlinné složky, které pomáhají snižovat ekologickou stopu, vysoký obsah vlákniny pro zdravou výživu nebo použití tradičního kvásku pro jedinečnou chuť – jdeme nad rámec běžných postupů, abychom podpořili udržitelnost ve všech jejích podobách.

  • Z lásky k produktu
  • Z lásky k životnímu prostředí
  • Z lásky k člověku

Aktivně přispíváme k ochraně klimatu

Udržitelná cirkulární ekonomika má pozitivní dopady na ochranu klimatu. Cílem je uvést použité obaly zpět do oběhu a znovu je použít. Důležitým předpokladem cirkulární ekonomiky je recyklovatelnost obalového materiálu. 

2024_NH_Milchbroetle_VerpackungNEU

Recyklujte mě!

Správnou recyklací plastů pomáháte šetřit zdroje a chránit životní prostředí.
 

Každý z nás může přispět správnou likvidací plastových obalů do žluté popelnice nebo žlutého pytle. 

Zjistěte více

Tolik, kolik je třeba, a co nejméně

Obalového materiálu používáme co nejméně. U celého sortimentu značky Ölz jsme prověřili tloušťku a rozměry fólií a omezili jsme je jen na to nezbytné. Mezitím upouštíme u mléčných čokoládových houstiček Ölz i u mini šneků Ölz čokoláda a krém od plastových misek (blistrových obalů). Pokud jsou blistrové obaly pro ochranu výrobku nezbytné, hledáme udržitelnější alternativy.
 

Lebensmittelverpackung

Balení potravin

Jaké obaly chrání naše pečivo nejlépe? Co dělat s prázdným obalem
A co má tohle všechno společného s udržitelností
Spoustu...

Více informací

ARA – koloběh obalu

Ve spolupráci s organizací ARA (Altstoff Recycling Austria) provádíme tříděný sběr, recyklaci a likvidaci obalových materiálů v systému ARA. Společně s organizací chceme ve společnosti Ölz Meisterbäcker vytvářet větší povědomí o zdroji, který představuje obal.

Více informací
ARA

Jednáme udržitelně

Uvědomělé nakládání s našimi surovinami je pro nás důležitým úkolem. Šetříme zdroje a přistupujeme k našemu životnímu prostředí s respektem. Z lásky k člověku se důsledně zasazujeme za společenskou odpovědnost.

Header Rohstoffe
Suroviny
Ölz Super Soft Sandwich kalt belegt
Formy výživy
Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung
Potravinová odpovědnost
Runway 2024-01-31T14_09_37.014Z Expand Image
Ochrana životního prostředí
Verpackung
Obal
Mitarbeiter
Pro naše zaměstnance
Partnerinnen
Pro naše partnery
Gesellschaft
Pro společnost