Runway 2024-01-31T14_09_37.014Z Expand Image
Navštivte nás také naInstagram Logo

Ochrana životního prostředí


Láska k řemeslu a odpovědnost za naše životní prostředí jdou ve společnosti Ölz ruku v ruce. V době, kdy ochrana životního prostředí hraje stále důležitější roli, se aktivně zasazujeme za to, abychom minimalizovali naši uhlíkovou stopu. V tomto smyslu jsme přijali mnoho opatření, abych vyráběli udržitelněji a chránili přitom zdroje.

 

100% Grünstrom

Zelená elektřina

Volbou ekologické elektřiny jsme se rozhodli pro energii, která se vyrábí udržitelným způsobem v tuzemsku. Vorarlberská ekologická elektřina je stoprocentně obnovitelná energie, která se získává převážně z vody – bez emisí CO₂.

Více informací

Rekuperace tepla

Prostřednictvím projektu udržitelnosti Ölz rekuperace tepla je možné ročně ušetřit zhruba 245 tun CO2. Rekuperované teplo se připojí na stávající tepelnou soustavu podniku a teplo se tak využije dvakrát.

Více informací
Wärmerückgewinnung
Elektrisches Licht - WWF Earth Hour

WWF Earth Hour

Podporujeme klimatickou kampaň WWF za jasné, závazné klimatické cíle! Elektrické světlo – samozřejmost našeho každodenního života. Je to ale také oblast, v níž chceme zaujmout odpovědný přístup

Více informací

Palmový olej – členství v RSPO

V rámci naší interní pracovní skupiny pro udržitelnost se zabýváme tématem palmového oleje. Převážná část tuků používaných ve firmě Ölz - přes 80 % - jsou tekuté, rostlinné oleje a máslo. Od roku 2014 je společnost Ölz členem RSPO.

Více informací
Palmöl - RSPO Mitgliedschaft
Gegen Lebensmittelverschwendung - Quadratisch

Aktivně proti plýtvání potravinami

My, společnost Ölz Meisterbäcker, ve smyslu udržitelnosti vystupujeme proti plýtvání potravinami. Vědomě spoléháme na ekologické iniciativy, abychom nejen minimalizovali odpad, ale také aktivně přispívali k ochraně životního prostředí a zdrojů.

Více informací

partner iniciativy klimaaktiv Pakt

Společnost Ölz Meisterbäcker je oficiálním partnerem iniciativy klimaaktiv Pakt2030. Pokračujeme v úspěšných aktivitách v oblasti úspor energií z iniciativy klimaaktiv Pakt2020 a dále je rozšiřujeme.

Více informací
klimaaktiv Pakt

Naše odpovědnost

Jako společnost, která se cítí zavázána tradicí a kvalitou, se aktivně zasazujeme za udržitelné postupy, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a obalů. Naší snahou je nejen nabízet prvotřídní produkty, ale také minimalizovat plastový odpad, optimalizovat obalové materiály, a tím přispívat k ochraně životního prostředí.

  • Obal

Udržitelnost ze srdce

Udržitelné jednání je v našich podnikových hodnotách pevně zakotveno, stejně jako šetrné zacházení se zdroji. Naše odpovědnost v oblasti ekonomiky, životního prostředí & klimatu a také odpovědnost společenská & sociální zdaleka přesahuje rámec zákonných požadavků.