Nachhaltigkeit - SK
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Udržateľnosť od srdca


Už viac ako 85 rokov – už v 3. generácii – vyrába náš rodinný podnik Ölz der Meisterbäcker vysokokvalitné pečivo pre rakúsky aj európsky trh.

Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitá - podniková stratégia Ölz je dlhodobá a orientovaná na hodnoty. Konáme udržateľne a zdroje využívame šetrne. Máme to pevne zakotvené v našich firemných hodnotách. Takto bezpečne a zodpovedne vedieme náš rodinný podnik do ďalších generácií. 

Pečieme s láskou. Z lásky k ľuďom, z lásky k výrobkom a z lásky k životnému prostrediu. Ďaleko nad rámec zákonných požiadaviek preberáme zodpovednosť v oblastiach hospodárstva, životného prostredia, klímy a spoločnosti, ako aj v sociálnej oblasti.
 

Bernhard und Florian Ölz

Zdroje našej planéty chceme využívať zodpovedne. Prispieť môže každý jednotlivec a najmä my ako spoločnosť. Konáme proaktívne, pretože sme zodpovední za to, ako odovzdáme životné prostredie ďalším generáciám.

Bernhard a Florian Ölz
majitelia a konatelia

Čo znamená "Udržateľnosť od srdca“?

Naše výrobky sú nielen chutné, ale aj udržateľné od srdca. Sme pevne presvedčení o tom, že dôležitý je každý krok, ktorý urobíme smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Aby sme transparentne informovali o našej angažovanosti a našich hodnotách, spustili sme iniciatívu "Udržateľnosť od srdca".

NH Herz SK

Náš sľub "Udržateľnosť od srdca" nie je pre nás prázdna fráza, ale záväzok . Na základe tohto záväzku sme vytvorili logo v tvare srdca. Všade, kde je logo vidieť, odkazuje na naše udržateľné aktivity v súvislosti s výrobkom. Zdôrazňujeme udržateľné jedinečné predajné výhody každého jednotlivého výrobku prostredníctvom priameho odkazu na výrobku. Prostredníctvom QR kódu informujeme o všetkých iniciatívach a projektoch v rámci nášho záväzku. Pretože vieme, že udržateľnosť má mnoho aspektov.

Naše udržateľné kroky možno vyplývajú z našej regionálnej polohy a našich koreňov ako rakúskej rodinnej firmy. Alebo aj skutočnosť, že všade, kde je to možné, používame na výrobu kvalitného pečiva regionálne suroviny, ako napríklad rakúske alpské maslo alebo čerstvé alpské mlieko.

Ale to nie je všetko – naše výrobky zohľadňujú aj udržateľné výživové otázky. Či už ide o 100 % rastlinné zložky, ktoré pomáhajú znižovať ekologickú stopu, vysoký obsah vlákniny pre zdravú výživu alebo použitie tradičného kvásku pre jedinečnú chuť – ideme nad rámec bežných postupov, aby sme podporili udržateľnosť vo všetkých jej podobách.

  • Z lásky k výrobkom
  • Z lásky k životnému prostrediu
  • Z lásky k ľuďom

Aktívne prispievame k ochrane klímy

A udržateľné obehové hospodárstvo má pozitívny vplyv na ochranu klímy. Cieľom je vrátiť použité obaly do obehu a opätovne ich použiť. Základným predpokladom obehového hospodárstva je recyklovateľnosť obalového materiálu. 

2024_NH_Milchbroetle_VerpackungNEU

Recykluj ma!

Správnou recykláciou plastov pomáhate šetriť zdroje a chrániť životné prostredie.
 

Každý z nás môže prispieť správnym vyhadzovaním plastových obalov do žltého koša alebo žltého vreca. 

Zistite viac

Toľko, koľko je potrebné, podľa možnosti čo najmenej

Používame čo najmenej obalového materiálu. Skontrolovali sme hrúbky fólií a rozmery fólií v celom sortimente Ölz a znížili sme ich na nevyhnutnú hodnotu. Medzičasom sme upustili od plastových kelímkov (blistrov) pre čokoládové mliečne rohlíčky Ölz a tiež pre čokoládové a krémové mini slimáky Ölz. Ak je blistrový obal nevyhnutný na ochranu výrobku, hľadáme udržateľné alternatívy.
 

Lebensmittelverpackung

Balenie potravín

Ktoré obaly najlepšie ochránia naše pečivo? Čo robiť s prázdnym obalom
A ako to všetko súvisí s udržateľnosťou
Je toho pomerne veľa...

Zistite viac

ARA – Obaly v kolobehu

V spolupráci s organizáciou ARA (Altstoff Recycling Austria) máme v zavedený separovaný zber, recykláciu a likvidáciu recyklovateľných obalov pomocou systému ARA. Spolu s ARA chceme my, spoločnosť Ölz Meisterbäcker, vytvoriť vyššie povedomie o zdroji „obaly“ .

Zistite viac
ARA

Konáme udržateľne

Pre nás je dôležité uvedomelé zaobchádzanie s našimi surovinami. Šetríme zdroje a správame sa ohľaduplne k životnému prostrediu. Z lásky k ľuďom sa dôsledne venujeme spoločenskej zodpovednosti.

Header Rohstoffe
Suroviny
Ölz Super Soft Sandwich kalt belegt
Formy výživy
Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung
Zodpovednosť za potraviny
Runway 2024-01-31T14_09_37.014Z Expand Image
Ochrana životného prostredia
Verpackung
Obaly
Mitarbeiter
Pre našich zamestnancov
Partnerinnen
Pre našich partnerov
Gesellschaft
Pre spoločnosť