Header Aus Liebe zur Umwelt
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Z lásky k životnému prostrediu


Chceme šetriť zdroje a správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu . Je to náš osobný záujem. Opatrenia, ktoré už boli v tejto oblasti úspešne realizované nás v našich krokoch utvrdzujú. Sme napríklad partnerom klimaaktivPakt2030, spolupracujeme so spoločnosťou ARA , sme súčasťou klimatickej kampane WWF "Earth Hour" a využívame 100% zelenú elektrinu

Udržateľnosť od srdca

Udržateľnosť je stredobodom našich firemných hodnôt. Naše výrobky sa vyznačujú starostlivo vyberanými surovinami , ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality . Zameriavame sa na blaho našich zamestnancov a zainteresovaných strán tým, že preberáme sociálnu zodpovednosť
Všetky naše opatrenia majú za cieľ aktívne prispievať k ochrane životného prostredia prostredníctvom šetrenia prírodných zdrojov.