2022_VerantwortungKonsument_Header
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Z lásky k ľuďom


Naša angažovanosť v prospech blaha ľudí sa odráža vo všetkých našich krokoch. Od našich zamestnancov až po partnerskú spoluprácu s našimi zainteresovanými stranami a rôznymi organizáciami z lásky k ľuďom sa dôsledne venujeme sociálnej zodpovednosti.
 

Udržateľnosť od srdca

Trvalo udržateľná činnosť je pevne zakotvená v našich podnikových hodnotách, rovnako ako rozumné využívanie  zdrojov. Ďaleko nad rámec zákonných požiadaviek preberáme zodpovednosť v oblastiach hospodárstva, životného prostredia, klímy a spoločnosti, ako aj v sociálnej oblasti.