Ölz Butter Toast á la "Caprese" - Tomatenvielfalt, Burrata, Rucolapesto
Obiščite nas na naši Facebook straniInstagram Logo

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri za promocijo užitka Ölz v Sloveniji

Organizator nagradne igre „za promocijo užitka Olz“ (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Merit HP d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo.

Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Ölz Mini Butter Croissant Topfen-Ribisel-Traum

pogoje poslovanja

1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

1) Nagradna igra se začne 26.09.2022 in zaključi 14.11.2022.

2) V nagradni igri smejo sodelovati vse za delo sposobne osebe brez omejitev, stare vsaj 18 let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Osebe iz drugih držav ne morejo sodelovati. Izključeni so zaposleni podjetja MERIT in zaposleni njegovih poslovnih partnerjev, ki so sodelovali ali sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

3) V nagradni igri lahko sodelujete tako, da se registrirate na spletnem mestu Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG, www.oelz.com z vnosom imena, priimka, ulice, hišne številke, poštne številke, kraja, davčne številke in e-naslova.

4) Izmed vseh udeležencev bomo izžrebali enega izmed 15 opekačev ter eno izmed 50 Ölz škatel za sendviče

5) Nagrajenci bodo izžrebani naključno.

2. Pogoji za izključitev

Udeležence, ki kršijo pogoje sodelovanja ali manipulirajo nagradno igro, lahko izključimo s takojšnjim učinkom. Če obstaja razlog za izključitev, lahko nagrade oziroma pošiljke izdelkov prekličemo, že izplačane ali poslane nagrade oziroma izdelke pa zahtevamo nazaj.

3. Postopek

1) Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, v naravi, zamenjati ali prenesti na drugo osebo. Udeleženec se nagradi lahko odpove. V tem primeru bo novi nagrajenec določen s ponovnim naključnim žrebom. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

2) Udeleženci bodo na navedeni e-naslov pravočasno prejeli obvestila o nagradah, kjer jih bomo prosili tudi za potrditev.

3) Če udeleženec ne potrdi prevzema nagrade v roku štirih tednov, nagrada zapade. Če so navedeni podatki za stik pomanjkljivi (npr. neveljaven e-naslov), podjetje MERIT niorganizator in dolžanno iskati pravilnega e-naslova. Posledice vnosa napačnih kontaktnih podatkov nosi udeleženec sam.

4. Izključitev garancije

MERIT opozarja, da ne more jamčiti za razpoložljivost in delovanje nagradne igre. Nagradna igra se lahko zaradi zunanjih okoliščin in prisil prekine ali odstrani, pri čemer udeleženci do podjetja MERIT ne morejo uveljavljati nobenih zahtevkov.

5. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje aplikacije, družbenega omrežja in/ali spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev.

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva.

- kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

6. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost glavnih nagrad presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine pokrije organizator.

7. Obvestila o varstvu podatkov

1) Organizator zbira in uporablja podatke udeležencev samo v zakonsko dovoljeni meri oziroma v soglasju z udeleženci.

2) Organizator zbira spodaj navedene podatke o udeležencih za namene priprave, izvedbe in obdelave nagradne igre: naziv, ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj,davčna številka in e-naslov.

3) Udeleženci lahko s pisno ali tipkano zahtevo do podjetja MERIT HP kadarkoli podajo poizvedbo, katere osebne podatke shranjuje podjetje, zahtevajo njihov popravek ali brisanje in prekličejo soglasje za uporabo podatkov.

 

Osebni podatki bodo za namene izvedbe nagradne igre posredovani podjetju Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG. Podatki ne bodo dodatno posredovani tretjim osebam. Razen v primeru, da je za obdelavo nagradne igre treba osebne podatke posredovati naprej zunanjim ponudnikom storitev – na primer pri pošiljanju nagrad ali pri obdelavi nagradne igre. Organizator od svojih zunanjih ponudnikov storitev zahteva, da uporabljajo te osebne podatke izključno v skladu z zahtevami podjetja MERIT in zakonskimi predpisi, ki veljajo za obdelavo podatkov naročila.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 1.11.2020.

Ustvarjalne ideje za recepte pekovskih mojstrov Ölz