Ölz Meisterbäcker Mitarbeiter
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za naše zaměstnance

Bild_Oelz_Integrationspreis2017

Cena za integraci pro společnost Ölz

Integrace prostřednictvím společného učení.
Za projekt „Němčina na pracovišti – rozumíme si!“ dostal rodinný podnik Ölz v Dornbirnu vorarlberskou Cenu za integraci 2017 v kategorii velkých podniků.

Nakolik je pro rakouský rodinný podnik Ölz důležitá rozmanitost v praxi, se ukazuje ve vizi: „Jsme přesvědčeni o tom, že podniky se smíšenými týmy – ženy a muži, mladí a starší, Rakušané a Nerakušané – jsou na trhu úspěšnější. Společnost Ölz chce praktikovat diverzitu i v podniku,“vysvětluje Bernhard Ölz, výkonný ředitel. Ve společnosti Ölz pracují lidé 39 různých národů. Od roku 2015 je zde zaměstnáno 101 osob se statusem doplňkové ochrany / uprchlík podle Úmluvy.

Projekt „Němčina na pracovišti - rozumíme si!" podporuje jazykovou integraci pomocnic a pomocníků ve výrobě. Pro lepší soužití probíhají ve spolupráci s VHS Götzis a Capito během pracovní doby kurzy němčiny v malých skupinách. Na pevně instalované učební platformě se navíc nacházejí podnikové texty ve snadno srozumitelném jazyce. Platforma zahrnuje kromě obsahů kurzů s učebním kvízem samostatně rostoucí slovník Ölz s funkcí předčítání a se známými obrázky.

S velkým nasazením podporují naši odborní a řídicí pracovníci zaměstnance, kteří v rámci tzv. druhé vzdělávací cesty dohánějí vyučení. V současnosti je na cestě od pomocné síly k odbornému pracovníkovi 5 zaměstnanců. Navíc společnost Ölz již mnoho let podporuje projekt integrace START (Svaz Start stipendistů Rakouska).

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Logo-Gemälde

oceněný rodinný podnik

Již 80 let vyrábí rodinný podnik Ölz der Meisterbäcker to nejjemnější pečivo & může se pyšnit úspěšnou historií. V roce 2014 jsme to v rámci jubilejního roku oslavili se všemi zaměstnanci velkou slavností k 75 letům společnosti Ölz!

Také ocenění zaměstnanců firmy Ölz probíhá každoročně ve sváteční atmosféře.

Nejlepší rodinný podnik - tímto titulem   ocenil list WirtschaftsBlatt v roce 2010 tradiční a rodinný podnik Ölz der Meisterbäcker, nyní vedený již třetí generací. „Rakouská ekonomika je utvářena mnoha úspěšnými rodinnými podniky a jsme hrdi na to, že jako dobrý příklad stojíme na špici a představujeme vzor pro jiné podniky v zemi v otázkách hospodárnosti, udržitelnosti a sociální angažovanosti,“ uvedl Bernhard Ölz, ředitel společnosti při předávání  tohoto ocenění listem WirtschaftsBlatt.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Weiterbildung

Program dalšího vzdělávání a učňovského školství

Zaměstnanci jsou v podniku to nejdůležitější. Patří k tomu i jejich know-how a jejich motivace k výkonům.

Díky individuálním vzdělávacím programům mají naši zaměstnanci možnost prohlubovat své zájmy. Nabídky zahrnují jak osobnostní, tak odborná školení.
Od roku 2009 mají i učni v našem rodinném podniku možnost absolvovat odborné vzdělání v oborech potravinářská technika, elektrotechnika a & IT. Více informací o učebních oborech ve společnosti Ölz

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Mitarbeiterbefragung

Dotazování zaměstnanců

Vedle přímé diskuse nabízejí platformu, kde mohou všichni zaměstnanci firmy Ölz přímo spoluutvářet své pracoviště, především dotazníky pro zaměstnance. Prostřednictvím těchto pravidelných zjištění je možné zajistit trvalý proces zlepšování.

Oblasti, jako je pracovní doba, vytížení, uspořádání pracoviště, rozšířená spolupráce, další vzdělávání či & podniková komunikace, jsou důležitou součástí dotazování a nabízejí možnost zjistit individuální potřeby zaměstnanců. Četná opatření, jako je např. každoroční pohovor se zaměstnanci, čtvrtletní informační schůzky pro diskusi mezi odděleními, přednášky na téma výživa a mnohá další, již byla na přání zaměstnanců zavedena.

číst dál minimalizovat
OELZ Ich-geh-mit-Tag

Den „Jdu taky do práce“

V rámci dne "Jdu taky do práce" mají děti našich zaměstnanců možnost nahlédnout jeden den do pracovních úseků svých rodičů a blíže se seznámit s firmou Ölz. Velký zájem nás velice těší!

Zdravá svačina v Ölz

Zdravá svačina

Zdravá strava a dostatek pohybu znamenají více energie, úspěch a radost ze života. Chceme naše zaměstnance podpořit v tomto způsobu života, a proto nabízíme mimo jiné zdravou ovocnou svačinu mezi hlavními jídly a rozmanité polední nabídky v našich kantýnách.

Ölz Meisterbäcker Laufteam

Sportovní týmy

Zásadní součástí celkového zdravého přístupu je dostatek pohybu. Běžecký tým Ölz nabízí sportovně aktivním zaměstnancům možnost společně se účastnit běhů a soutěží.


Kdo ovšem není rozený běžec, nemusí si hned obouvat běžecké boty. Již 10 000 kroků denně má velký přínos pro zdraví, takže ten či onen zaměstnanec najde své místo ve skupině Ölz provozující nordic walking.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Gesundheit-Arbeitssicherheit

Zdraví a bezpečnost na pracovišti

S podporou podnikové lékařky jsou realizována četná opatření k tomu, aby bylo pracovní prostředí optimálně přizpůsobeno individuálním potřebám zaměstnanců. Realizace sahá od prohlídky pracoviště se seznamem vylepšení až po zdravotní akce, jako jsou testy sluchu a zraku, očkovací akce a další.


V oblasti bezpečnosti je ve společnosti Ölz Meisterbäcker každý den v akci interní bezpečnostní pracovník pověřený prevencí. K jeho odborným úkolům patří pravidelné obchůzky a hodnocení každého jednotlivého pracoviště, stejně jako speciální bezpečnostní opatření pro daný projekt.

číst dál minimalizovat

Zajímavé odkazy