Ölz Meisterbäcker Mitarbeiter
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za našich zamestnancov

Bild_Oelz_Integrationspreis2017

Cena za integráciu pre firmu Ölz

Integrácia vďaka spoločnému učeniu.
Za projekt „Nemčina na pracovisku – Rozumieme!“ bola rodiná firma Ölz z Dornbirnu vyznamenaná v kategórii veľkých podnikov voralberskou cenou za integráciu 2017.

Význam uplatňovania rôznorodosti v rodinnej firme Ölz sa odráža aj vo vízii: „Sme presvedčení, že firmy so zmiešanými tímami mužov a žien, mladých a starších, Rakúšanov a nie Rakúšanov, majú na trhu väčší úspech. Ölz chce uplatňovať rôznorodosť vo svojej firme.“, vysvetľuje Bernhard Ölz, konateľ a spoločník. Vo firme Ölz pracujú ľudia z 39 rôznych národov. Od roku 2015 bolo zamestnaných 101 osôb so statusom osoby oprávnenenj na doplnkovú ochranu/konvenčný utečenec.

Projekt „Nemčina na pracovisku – Rozumieme!“ podporuje jazykovú integráciu pomocných síl vo výrobe. V záujme lepšieho porozumenia sa v spolupráci so vzdelávacími organizáciami VHS Götzis a Capito organizujú počas pracovnej doby kurzy nemčiny pre malé skupiny. Na pevne nainštalovanej vzdelávacej platforme sa nachádzajú aj texty o firme v ľahko zrozumiteľnom jazyku. Platforma zahŕňa okrem obsahov kurzov so vzdelávacím kvízom aj automaticky sa rozširujúci slovník Ölz s funkciou predčítavania a so známymi obrázkami.

Naši odborníci a vedúci pracovníci s nadšením podporujú zamestnancov, ktorí si dokončujú 2. odbornú prípravu popri zamestnaní. V súčasnosti si zvyšuje svoju kvalifikáciu z pomocnej na odbornú pracovnú silu 5 zamestnancov. Okrem toho podporuje firma Ölz môžu mnohé roky integračný projekt ŠTART (Združenie Štart pre štipendistov Rakúska).

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Logo-Gemälde

ocenená rodinná firma

Už 80 rokov vyrába rodinná firma Ölz der Meisterbäcker kvalitné pekárenské výrobky & teší sa z úspešnej histórie. V roku 2014 oslávila tento úspech so všetkými zamestnancami v rámci jubilejného roku veľkou oslavou 75 rokov firmy Ölz!

Svoje uznanie zamestnancom firmy Ölz vyjadruje aj každoročným slávnostným vyznamenaním jubilantov.

"Najlepšia rodinná firma" - tento titul získala  tradičná a rodinná firma Ölz der Meisterbäcker pod vedením tretej generácie v roku 2010 od rakúskych Hospodárskych novín. „Ekonomiku Rakúska charakterizuje mnoho úspešných rodinných firiem a my sme hrdí na to, že môžeme byť ako dobrý príklad medzi prvými a byť vzorom pre iné rakúske firmy v oblasti hospodárnosti, trvalej udržateľnosti a sociálnej angažovanosti“, konštatuje Bernhard Ölz, konateľ spoločnosti pri odovzdávaní ocenenia od Hospodárskych novín.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Weiterbildung

Program ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy

V každej firme sú najdôležitejší zamestnanci, ich know-how a motivácia.

Vďaka individuálnym vzdelávacím programom majú naši zamestnanci možnosť prehlbovať svoje vedomosti. Ponúkame programy zamerané na rozvoj osobnosti, ako aj odborné vzdelávanie.
Od roku 2009 majú aj učni možnosť absolvovať odbornú prípravu v našej rodinnej firme v odboroch potravinárska technika, elektrotechnika & IT. Viac informácií z odbornej príprave vo firme Ölz

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Mitarbeiterbefragung

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Okrem priamej výmeny názorov poskytujú najmä prieskumy spokojnosti zamestnancov platformu, na ktorej sa môžu všetci zamestnanci firmy Ölz priamo podieľať na organizácii svojho pracoviska. Vďaka týmto pravidelným prieskumom môže prebiehať proces neustáleho zlepšovania.

Oblasti ako pracovný čas, vyťaženie, organizácia pracoviska, vzájomná spolupráca, ďalšie vzdelávanie & firemná komunikácia sú dôležitými súčasťami prieskumu, ktoré umožnia venovať sa aj individuálnym potrebám zamestnancov. Mnohé opatrenia, ako napr. každoročný rozhovor so zamestnancami, interné štvrťročné informačné stretnutia na výmenu skúseností medzi oddeleniami, prednášky na tému výživy a mnoho ďalšieho sme presadili na žiadosť zamestnancov.

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Ich-geh-mit-Tag

Deň otvorených dverí

V "Deň otvorených dverí" majú deti našich zamestnancov možnosť oboznámiť sa s pracoviskom svojich rodičov a lepšie spoznať firmu Ölz. Ich veľký záujem nás teší!

Zdravé občerstvenie v Ölz

Zdravá desiata alebo olovrant

Vďaka zdravej výžive a dostatočnému pohybu získa človek viac energie, dosiahne väčší úspech a má väčšiu radosť zo života. V tomto životnom štýle chceme aj my podporovať našich zamestnancov a tak im ponúkame okrem iného napr. zdravú desiatu alebo olovrant vo forme ovocia a pestrú ponuku obedov v našich závodných jedálňach.

Ölz Meisterbäcker Laufteam

Športové tímy

Dôležitou súčasťou celkového zdravotného stavu je dostatočný pohyb. V bežeckom tíme firmy Ölz ponúkame športovo aktívnym zamestnancom možnosť spoločnej účasti na brehoch a v súťažiach.


Kto nie je rodeným bežcom, nemusí si bezpodmienečne obúvať bežecké topánky. Už 10 000 krokov za deň je veľmi prospešných pre zdravie a niektorí zamestnanci tak našli svoje uplatnenie v skupine rýchlej chôdze.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Gesundheit-Arbeitssicherheit

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Za podpory závodnej lekárky sa prijíma mnoho opatrení na optimálne prispôsobenie pracovného prostredia individuálnym potrebám zamestnancov. Pri prijímaní týchto opatrení ide o obhliadku pracoviska s katalógom navrhovaných zlepšení, ako aj o zdravotné akcie, ako napr. vyšetrenia sluchu a zraku, očkovania a pod.


V oblasti bezpečnosti vykonáva vo firme Ölz Meisterbäcker v záujme prevencie každý deň kontrolu interný bezpečnostný technik. Pravidelné obchôdzky a kontrola každého pracoviska patria k jeho odborným úlohám rovnako ako špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa konkrétnych projektov.

čítajte ďalej minimalizovať

Zaujímavé odkazy