Ölz Meisterbäcker Mitarbeiter
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za našich zamestnancov

Zamestnanci sú najdôležitejšou zložkou každej úspešnej spoločnosti. Preto cítime veľkú potrebu podporovať našich zamestnancov prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú rodinné a športové programy, zdravotné opatrenia, ďalšie vzdelávanie, vyvážená strava a pravidelné diskusie. Skutočnosť, že mnohí naši zamestnanci pracujú v našej spoločnosti už mnoho rokov, potvrdzuje, že sme na správnej ceste.

Bild_Oelz_Integrationspreis2017

My diverzitu žijeme

Význam, ktorý prikladáme diverzite, sa odráža v našej vízii:
„Sme presvedčení, že spoločnosti so zmiešanými tímami žien a mužov, mladých a starších, Rakúšanov a nie Rakúšanov, majú na trhu väčší úspech. Ölz Meisterbäcker žije diverzitu v spoločnosti.“, vysvetľuje Bernhard Ölz, konateľ a spoločník.

V spoločnosti Ölz pracujú ľudia z viac ako 40 rôznych národov.

Cena za integráciu pre spoločnosť Ölz: Integrácia prostredníctvom spoločného vzdelávania.
Za projekt „Nemčina na pracovisku – Rozumieme!“ získal rodinný podnik Ölz v kategórii veľkých podnikov vorarlberskú cenu za integráciu za rok 2017.

Tento projekt podporuje jazykovú integráciu pracovníkov vo výrobe. V záujme lepšieho porozumenia sa v spolupráci so vzdelávacími organizáciami VHS Götzis a Capito organizujú počas pracovnej doby kurzy nemčiny pre malé skupiny. Na trvalo nainštalovanej vzdelávacej platforme sa nachádzajú aj texty o spoločnosti v zrozumiteľnom jazyku. Okrem obsahu kurzov so vzdelávacími kvízmi obsahuje platforma aj samostatne sa rozvíjajúci slovník Ölz s funkciou hlasného čítania, ako aj známe obrázky.

V súčasnosti postupuje z pozície pomocného pracovníka na kvalifikovaného pracovníka 5 zamestnancov. Okrem toho spoločnosť Ölz už mnoho rokov podporuje integračný projekt ŠTART (Združenie Štart pre štipendistov Rakúska).

čítajte ďalej minimalizovať
Weiterbildungsmöglichkeiten und Trainee-Programme

Program ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy

Zamestnanci sú veľmi dôležitou súčasťou spoločnosti. K tomu patrí aj ich know-how a motivácia k výkonu. Vďaka individuálnym interným a externým programom ďalšieho vzdelávania majú naši zamestnanci možnosť prehĺbiť svoje vedomosti.

Ponuky zahŕňajú programy zamerané na rozvoj osobnosti, ako aj odborné vzdelávanie. S veľkým nasadením podporujú naši odborníci a manažéri zamestnancov, ktorí absolvujú odbornú prípravu popri zamestnaní a chcú mať ukončené odborné vzdelanie.

Od roku 2009 majú učni možnosť absolvovať odbornú prípravu v našom rodinnom podniku v odboroch potravinárska technológa, elektrotechnika a IT.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Jobrad-Aktion

Akcia Bicyklom do práce

Zamestnanci spoločnosti Ölz Meisterbäcker spolu tvrdo šliapu do pedálov. Od roku 2021 sa náš rodinný podnik úspešne zúčastňuje kampane Bicyklom do práce ako súčasť podpory zdravia na pracovisku. V tejto kampani sa spojili dve veci, ktoré boli zamestnancom spoločnosti Ölz Meisterbäcker blízke: Zdravo a udržateľne – aj na ceste do práce. 

To znamená, že každý robí niečo dobré pre životné prostredie a tiež pre seba.. A každý, kto namiesto šliapania na plyn šliape na ceste do práce do pedálov, prispieva aj k ekologickej mobilite, pretože šetrí CO2.

Kampane Bicyklom do práce sa doteraz zúčastnilo približne 150 zamestnancov spoločnosti Ölz z celého Rakúska. Počas kampane boli zamestnanci finančne podporení príspevkom a pomocou pri financovaní. Naším cieľom je naďalej zvyšovať podiel zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Logo-Gemälde

Ocenený rodinný podnik

Rodinný podnik Ölz Meisterbäcker už viac ako 80 rokov (teraz už v tretej generácii) vyrába to najlepšie pečivo a teší sa úspešnej histórii. Dlhoročná práca mnohých našich zamestnancov nás posilňuje v našom konaní.

"Najlepší rodinný podnik" - tento titul udelili spoločnosti Ölz Meisterbäcker v roku 2010 rakúske hospodárske noviny WirtschaftsBlatt. „Rakúske hospodárstvo sa vyznačuje mnohými úspešnými rodinnými podnikmi a my sme hrdí na to, že môžeme byť dobrým príkladom a vzorom pre ostatné podniky v krajine, pokiaľ ide o ziskovosť, udržateľnosť a sociálnu angažovanosť", povedal Bernhard Ölz, konateľ spoločnosti pri preberaní ocenenia od novín WirtschaftsBlatt.

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Ich-geh-mit-Tag

Deň otvorených dverí pre deti zamestnancov

V deň otvorených dverí majú deti našich zamestnancov možnosť na jeden deň nahliadnuť do pracovných priestorov svojich rodičov. Zároveň lepšie spoznajú spoločnosť Ölz Meisterbäcker.

Pre deti je celkom vzrušujúce vidieť, čo mama a otec robia v práci. Teší nás, že možnosť zúčastniť sa na dni otvorených dverí každoročne využíva toľko mladých účastníkov.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Mitarbeiter:innen Befragung

Prieskum medzi zamestnancami

Okrem priamej výmeny informácií poskytujú najmä zamestnanecké prieskumy platformu, na ktorej môžu všetci členovia tímu Ölz aktívne spoluvytvárať svoje pracovisko. Prostredníctvom týchto pravidelných prieskumov vieme zavádzať neustále zlepšenia.

Témy ako pracovný čas, využitie kapacít, dizajn pracoviska, interdisciplinárna spolupráca, ďalšie vzdelávanie, & komunikácia v spoločnosti sú dôležitými súčasťami prieskumu a ponúkajú možnosť riešiť individuálne potreby zamestnancov. 

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Gesundheit-Arbeitssicherheit

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Spolu s našou závodnou lekárkou realizujeme množstvo opatrení v oblasti zdravia, aby sme optimálne prispôsobili pracovné prostredie individuálnym potrebám. Od spoločných obhliadok pracovísk až po zdravotné kampane, ako sú napríklad vyšetrenia sluchu a zraku.

V oblasti bezpečnosti vykonáva v záujme prevencie každodennú kontrolu interný bezpečnostný technik. Cieľom je upozorniť všetkých zamestnancov na problematiku bezpečnosti práce, aby každý zamestnanec odchádzal domov zdravý. Pravidelné kontroly každého pracoviska sú rovnako súčasťou jeho povinností, ako aj špeciálne bezpečnostné opatrenia súvisiace s projektmi, aby sme zabránili pracovným úrazom. 

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Laufteam

Fit a zdravý

Fyzické a duševné zdravie našich zamestnancov nám leží na srdci! Patrí sem pohyb, ako aj ergonomické optimalizácie na pracovisku. V spoločnosti Ölz Meisterbäcker preto máme program Fit a zdravý.

Rakúska zdravotná poisťovňa udelila spoločnosti Ölz der Meisterbäcker pečať BGF na podporu zdravia na pracovisku aj po roku 2020 na obdobie rokov 2023 až 2025. "Každý podnik je taký zdravý, akí sú jeho zamestnanci," hovorí Florian Ölz, majiteľ a konateľ.

V rámci každoročných tematických zameraní sa organizujú opakujúce sa športové aktivity, ako napríklad účasť na maratóne troch krajín, spolupráca s fitness štúdiami alebo cyklistické súťaže. Veľmi dobre sa ujala aj joga. 

Okrem toho sa zaoberáme opatreniami špecifickými pre jednotlivé pracoviská. Medzi ne patria výškovo nastaviteľné stoly v administratíve, ako aj školenie s fyzioterapeutom o správnom zdvíhaní a prenášaní bremien vo výrobe.

čítajte ďalej minimalizovať
Zdravé občerstvenie v Ölz

Zdravá desiata alebo olovrant

V našich jedálňach/bufetoch si zamestnanci môžu pochutnať na výborných jedlách, ako sú napríklad čerstvé šaláty a domáce müsli. Máme pestrú ponuku obedov vrátane vegetariánskych menu. Cez prestávku ponúkame zdravé ovocné občerstvenie.