Ölz Meisterbäcker Mitarbeiter
Obiščite nas na naši Facebook straniInstagram Logo

Odgovornost do naših zaposlenih

Bild_Oelz_Integrationspreis2017

Ölz prejel integracijsko nagrado

Integracija s pomočjo skupnega učenja.
Za projekt „Deutsch am Arbeitsplatz – Wir verstehen!“ (Nemščina na delovnem mestu – mi razumemo!) je družinsko podjetje Ölz iz Dornbirna prejelo vorarlško Integracijsko nagrado 2017 v kategoriji velikih podjetij.

Kako pomembna je raznolikost v avstrijskem družinskem podjetju Ölz, je razvidno že iz vizije: „Prepričani smo, da so podjetja z mešanimi ekipami – ženske in moški, mladi in starejši, Avstrijci in tisti, ki niso Avstrijci – na trgu uspešnejša. Ölz želi raznolikost v podjetju“ , pojasnjuje Bernhard Ölz, direktor družbenik podjetja Ölz. Za podjetje Ölz delajo ljudje, ki zastopajo 39 narodnosti. Od leta 2015 je 101 oseba s statusom upravičenca do subsidarne zaščite/konvencijskega statusa begunca.

Projekt „Deutsch am Arbeitsplatz - Wir verstehen!“ pomaga pri jezikovni integraciji pomočnikov in pomočnic v proizvodnji. Za boljše sodelovanje se tečaji nemščine izvajajo v sodelovanju z VHS Götzis in Capito v okviru delovnega časa. Na nameščeni učni platformi so dodatno na voljo besedila o podjetju v preprostem jeziku za lažje razumevanje. Platforma poleg vsebin tečajev vsebuje tudi učni kviz, samostojno nastajajoč slovar Ölz s funkcijo zvočne izgovorjave in poznane sličice.

Naši strokovni in vodstveni kadri z veliko prizadevnostjo spodbujajo tiste, ki želijo nadgraditi svojo karierno pot na 2. stopnjo. Trenutno 5 zaposlenih opravlja nadgradnjo s pomočnika na strokovnega delavca. Ölz že veliko let podpira tudi integracijski projekt START (Verein Start Stipendiaten Österreich – avstrijsko združenje Start štipendistov).

več o tem zmanjšanj
Ölz Meisterbäcker Logo-Gemälde

Nagrajeno družinsko podjetje

Družinsko podjetje Ölz der Meisterbäcker že dobrih 80 let izdeluje najboljše pekovske izdelke in se ponaša z uspešno zgodovino. V jubilejnem letu 2014, smo ob Ölzovi 75 letnici z velikim slavjem to proslavili skupaj z vsemi zaposlenimi!

Z vsakoletno slavnosto počastitvijo jubilantov pri podjetju Ölz pokažemo kako cenimo svoje zaposlene.

„Najboljše družinsko podjetje“ – ta naziv je družinskemu podjetju s tradicijo Ölz der Meisterbäcker, ki ga zdaj vodi že tretja generacija, podelil dnevnik WirtschaftsBlatt. „Avstrijsko gospodarstvo prežema veliko uspešnih družinskih podjetij in ponosni smo, da smo lahko na vrhu kot dober primer in vzor za druga podjetja v državi na področju gospodarnosti, trajnostnosti in družbene aktivnosti“, je povedal Bernhard Ölz, direktor podjetja na podelitvi priznanja dnevnika WirtschaftsBlatt.

več o tem zmanjšanj
Ölz Meisterbäcker Weiterbildung

Program za usposabljanje in pripravništvo

Zaposleni so v podjetju najpomembnejši in sem spadajo tudi njihovo znanje in izkušnje ter njihova motivacija.

Z individualnimi programi nadaljnjega usposabljanja imajo naši zaposleni možnost poglobiti svoja področja zanimanja. Ponudba zajema tako osebnostna kot tudi strokovna usposabljanja.

Od leta 2009 imajo v našem družinskem podjetju tudi pripravniki možnost pridobivanja strokovne prakse na področju živilske tehnike, elektrotehnike in računalništva. Več o pripravništvu pri podjetju Ölz

več o tem zmanjšanj
Ölz Meisterbäcker Mitarbeiterbefragung

Ankete za zaposlene

Poleg neposredne izmenjave informacij zlasti ankete za zaposlene predstavljajo temelj, prek katerega lahko vsi zaposleni pri podjetju Ölz neposredno oblikujejo svoje delovno mesto. S tem rednim zbiranjem je mogoče izvajati neprekinjen postopek uvajanja izboljšav.

Področja, kot so delovni čas, razbremenitev, oblikovanje delovnega okolja, obsežno sodelovanje, usposabljanje in komunikacija znotraj podjetja so pomembni sestavni deli vprašalnika, ki omogočajo izpolnjevanje individualnih potreb zaposlenih. Na željo zaposlenih smo tako že izvedli številne ukrepe, kot na primer letni razgovor z zaposlenimi, interna informativna srečanja vsako četrtletje za izmenjavo informacij med oddelki, predavanja na temo prehrane in še kaj.

več o tem zmanjšanj
OELZ Ich-geh-mit-Tag

Dan – jaz grem poleg

Na dan „Jaz grem poleg“ imajo otroci zaposlenih možnost za en dan spoznati delovna področja svojih staršev podrobneje spoznati podjetje Ölz. Veseli smo velikega zanimanja!

Zdrav prigrizek pri Ölz

Zdrava malica

Z zdravo prehrano in zadostnim gibanjem pridobimo več energije, boljšo uspešnost in večje veselje do življenja. Takšen način življenja želimo približati našim zaposlenim, zato med drugim v naših menzah ponujamo zdravo sadno malico ter raznoliko ponudbo kosil.

Ölz Meisterbäcker Laufteam

Športne ekipe

Bistveni del celostne naravnanosti k zdravju je zadostno gibanje. S tekaško ekipo Ölz ponujamo športno aktivnim zaposlenim možnost, da tečejo skupaj in se udeležujejo tekmovanj.

Če kdo ni rojeni tekač, mu ni treba takoj obuti tekaških copat. Izjemno koristnih za zdravje je že 10.000 korakov na dan, tako da marsikateri zaposleni pri podjetju Ölz najde svoje ravnovesje tudi v pohodniški skupini.

več o tem zmanjšanj
Ölz Meisterbäcker Gesundheit-Arbeitssicherheit

Zdravje in varnost pri delu

S podporo interne zdravnice izvajamo številne ukrepe, s katerimi skušamo delovno okolje optimalno prilagoditi individualnim potrebam zaposlenih. Uresničevanje sega od ogledov delovnih mest s katalogom izboljšav, pa vse do zdravstvenih akcij, kot sta test sluha in vida, akcije cepljenj in še kaj.

Za varnost in preventivo v podjetju Ölz vsakodnevno skrbi interno varnostno osebje. Redni obhodi in ocena vsakega delovnega mesta spadajo k strokovnim nalogam, kot tudi posebni varnostni ukrepi, ki se nanašajo le na določene projekte.

več o tem zmanjšanj

Slastni Ölz recepti

Zanimive povezave