2022_VerantwortungUmwelt_Header
Obiščite nas na naši Facebook straniInstagram Logo

Odgovornost do našega okolja

Želimo ohranjati vire in biti spoštljivi do okolja; to je naša osebna želja. Ukrepi, ki se na tem področju že uspešno izvajajo, nas spodbujajo pri našem ravnanju. Smo na primer partner zaveze klimaaktiv, sodelujemo s podjetjem ARA in uporabljamo 100 % zeleno elektriko. Ölzeva skupina za energetsko upravljanje izvaja projekte za varčevanje z energijo.

piščanci proste reje

Jajca iz proste reje

Pri Ölzu smo se kot prva mednarodno dejavna avstrijska znamka pekarskih izdelkov odločili za uporabo jajc iz nadzorovane proste reje. Odgovoren naslednji korak za izboljšanje standardov dobrega počutja živali in z ozirom na našo trajnostno strategijo.

več o tem
Lebensmittelverpackung im Kreislauf Nachhaltigkeit

Embalaža za živila

Prispevek k trajnostnosti
Zakaj pakiramo pekarske izdelke? Kakšna embalaža najbolje ščiti kruh za sendviče, mlečne kruhke zvitke ipd., da se dobro ohranijo in jih lahko uživamo higiensko neoporečno?

več o tem
ARA-verpackung-im-kreislauf

ARA – embalaža v kroženju

V sodelovanju s podjetjem ARA (Altstoff Recycling Austria) se v sistemu ARA izvaja ločeno zbiranje, recikliranje in odlaganje embalažnih materialov. Skupaj s podjetjem ARA želimo pri podjetju Ölz Meisterbäcker doseči večjo ozaveščenost o embalaži kot viru.

„Sodelujemo v akciji podjetja ARA Tvojo embalažo želimo nazaj, ker mora biti naš cilj embalažo vrniti v obtok.“ Mag. Florian Ölz, direktor in solastnik

Aktivno prispevamo k varstvu okolja. Leta 2021 smo z zbiranjem in predelavo embalaže v sistemu ARA nadomestili dragocene primarne surovine in nosilce energije in tako privarčevali 2.277 ekvivalentnih ton CO2. To ustreza emisijam toplogrednih plinov več kot 29 milijonov kilometrov avtomobilov. Od tesnega sodelovanja podjetij ARA in Ölz imajo koristi tudi Ölzeve stranke in potrošniki: Zanašajo se lahko na zbiranje, razvrščanje in recikliranje v podjetju ARA.

Zaščito in higieno pekarskih izdelkov omogoča samo prava embalaža. Pri Ölzu smo se odpovedali sestavljenim materialom, uporabljamo izključno nesestavljene folije in s tem pomembno prispevamo k možnosti recikliranja embalaže. V podjetju Ölz der Meisterbäcker ostaja najvišje vodilo v zvezi z uporabljeno embalažo: Čim manj, ampak toliko, kolikor je potrebno.

Podjetje ARA je v Avstriji odgovorno za učinkovito in ugodno zbiranje, recikliranje in odstranjevanje vseh vrst embalaže. ARA s partnerji v Avstriji vsako leto prihrani 530.000 ton CO2; to je velik uspeh, ki ga bomo skupaj še optimizirali.

več o tem zmanjšanj
FAIRTRADE Kakaobäuerin Victorienne Fle

100 % kakav s certifikatom FAIRTRADE

Recept za uspeh, pravičnost: Kot 1. pekarska znamka pri podjetju Ölz Meisterbäcker stavimo na 100 % kakav s certifikatom FAIRTRADE. FAIRTRADE nam omogoča trajnostnost tudi pri surovini, ki ni regionalnega izvora.

več o tem
klimaativPakt2030

Smo partner zaveze klimaaktiv

Podjetje Ölz der Meisterbäcker je skupaj z drugimi 10 avstrijskimi podjetji uradni partner pakta klimaaktiv. Z vsem srcem sodelujemo pri v prihodnost usmerjenem združenju za varovanje podnebja zveznega ministrstva in prevzemamo trajnostno odgovornost.

Tako nadaljujemo uspešne dejavnosti na področju energijske učinkovitosti iz zaveze klimaaktiv Pakt2020 in jih širimo. Od leta 2005 smo npr. uspeli potrebo pekarne po energiji zmanjšati že za tretjino na kilogram pekarskih izdelkov. Samo če poprimemo vsi skupaj, bomo dosegli podnebne cilje Avstrije in EU.

Kaj je klimaaktiv Pakt 2030? 
Zaveza klimaaktiv je združenje za varovanje podnebja zveznega ministrstva za varovanje podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologioe (BMK). Kot član združenja klimaaktiv Pakt2030 dajemo več kot sorazmeren prispevek za doseganje podnebnih ciljev EU in Avstrije. BMK je z zvezno ministrico Leonoro Gewessler 18. oktobra 2021 sodelujoče povabilo na uradni podpis zaveze klimaaktiv Pakt2030. Direktor in solastnik Florian Ölz je bil osebno navzoč pri podpisu. 

Skupni cilj zaveze klimaaktiv je: Zmanjšanje C02 za najmanj 50 % do leta 2030*. Skupaj z 10 drugimi partnerji zaveze imamo pred očmi en cilj: večje varovanje podnebja! Skupni cilj vseh 11 partnerjev v zavezi klimaaktiv je izpuste CO2 do leta 2030 zmanjšati za vsaj 50 %*. K temu se zavezujemo prostovoljno in obvezujoče. S tem povezani ukrepi so zelo ambiciozni. Pomemben del zaveze klimaaktiv je zunanje spremljanje za nadzor napredka in preverjanje ciljev, ki si jih zastavljamo vsako leto. 

Pri podjetju Ölz Meisterbäcker prevzemamo odgovornost za te pomembne izzive, saj gre za našo prihodnost in prihodnost naslednjih generacij. 

Dosedanji dosežki: klimaaktiv pakt2020 – za večje varovanje podnebja

S pristopom k pobudi klimaaktiv pakt2020 smo se zavezali k zmanjšanju izpustov na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in na področju zgradb in mobilnosti do leta 2020, kar smo tudi dosegli. Klimaaktiv Pakt2020 je bila pobuda zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodami ter 12 podjetij. Njen cilj je bil v celotnem času zmanjšati emisije CO2 za 1,39 milijona ton. Ponosni smo, da smo skupaj z 11 drugimi partnerji pobude Pakt2020 dosegli ta cilj. To je naša motivacija, da gremo naprej po poti trajnostnega ravnanja.

*(Osnova je leto 2005.)

več o tem zmanjšanj
Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

5. odličje za varovanje podnebja klimaaktiv

Že petič nas je zvezno ministrstvo za trajnost in turizem odlikovalo za izredno zavzetost na področju energijske učinkovitosti.

Odlikovanje smo prejeli za trajnostni koncept, pri katerem nastalo toploto pri peki izkoriščamo dvojno: po eni strani za peko, po drugi strani pa kot vir energije za naše podjetje.

Odličje za varovanje podnebja klimaaktiv 2017

Leta 2017 smo že četrtič prejeli odličje za varovanje podnebja klimaaktiv od zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodami. V letu 2017 smo uspešno izvedli naslednje ukrepe:

• vgradnja nove prezračevalne naprave za hladilni stolp
• uporaba osrednjih hladilnih stolpov
• izvedba nove zasnove luči za področja priprave dela in delavnico

Odličje za varovanje podnebja klimaaktiv 2016

Že tretjič smo v podjetju Ölz Meisterbäcker od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodami prejeli odličje za varovanje okolja klimaaktiv!
Veseli smo uspešne uvedbe naslednjih proaktivnih ukrepov:

• optimizacije prezračevalnih sistemov
• zamenjave  svetil z LED-svetili
• izvedbe predgretja zraka gorilnika
• vgradnje ploščnega toplotnega izmenjevalnika

Energijska nagrada 2015

Podjetje Ölz je spet prejelo odličje za varovanje podnebja klimaaktiv s strani zveznega ministrstva. In to z ukrepi, kot so:

• energijski prihranki pri ustvarjanju hladu s povratnim hladilnikom
• zamenjava svetil z energijsko varčnimi svetili, tudi z LED-svetili
• energijski prihranki pri ogrevanju, prezračevanju in klimatiziranju z učinkovito porazdelitvijo energije
• uporaba učinkovitih hladilnikov v strežniškem prostoru za IT

Energijska nagrada 2011

Podjetje Meisterbäcker von Ölz se lahko veseli tako zaželenega odličja za varovanje podnebja klimaaktiv. Nagrajen je bil koncept varčevanja z energijo za pekarno na lokaciji »Wallenmahd«:

• razširitev in optimizacija rekuperacije toplote
• povečanje prostornine zalogovnika
• optimizacija hidravlike in izboljšanje regulacije
• učinkovito izkoriščanje ravni temperature

več o tem zmanjšanj
Ölz Energie Management Team

Ölzeva skupina za upravljanje z energijo

Pri podjetju Ölz Meisterbäcker kot vodilnem na trgu in avstrijskem družinskem podjetju smo zainteresirani za odgovorno ravnanje z energijo in želimo aktivno prispevati k varovanju podnebja.

Da bi trajnostno znižali porabo energije, je za usklajevanje in udejanjanje ciljnih ukrepov za varčevanje z energijo v vseh oddelkih na najrazličnejših področjih podjetja odgovorna Ölzeva skupina za upravljanje z energijo.

Vire uporabljamo pazljivo in spoštljivo ravnamo našim okoljem. S stalnim spremljanjem preverjamo napredek in uspeh ukrepov.

več o tem zmanjšanj
100Grünstrom

100 % zelena elektrika pri Ölzu

Z ekološko elektriko smo se odločili za energijo, proizvedeno doma na trajnosten način, da bi aktivno prispevali k energijskemu obratu in varovanju podnebja.

Vsi skupaj smo odgovorni za prihodnost našega planeta. Zato smo se odločili za odkup ekološke elektrike. Pri podjetju Ölz Meisterbäcker se po možnosti vedno odločamo za regionalno ponudbo. Predarlska ekološka elektrika prihaja iz 100 % obnovljivih virov energije, večinoma iz hidroelektrarn. Pri tem tako ne nastajajo izpusti CO2. Poleg tega imata izvor in pridobivanje ekološke energije certifikat TÜV Austria.

več o tem zmanjšanj
Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Prevzemamo odgovornost

Vsi skupaj nosimo odgovornost za naš planet. Za aktivno preprečevanje podnebnih sprememb potrebujemo v prihodnost usmerjeno politiko, ki bi postavila jasne cilje za energijsko oskrbo in varovanje podnebja. Pri podjetju Ölz Meisterbäcker zato podpiramo podnebno kampanjo svetovnega sklada za naravo za jasne, obvezujoče podnebne cilje!

Električna svetloba : nekaj samoumevnega v našem vsakdanjem življenju. Še eno področje, kjer nas narava podpira in bi morali v zameno pokazati spoštovanje in odgovorno ravnanje. Pri podjetju Ölz Meisterbäcker zato aktivno podpiramo akcijo WWF EARTH HOUR. V znak varovanja podnebja za 1 uro izključimo luči.

več o tem zmanjšanj
EFRE Logo

Rekuperacija toplote

Pri nas pečemo z odgovornostjo: Rekuperacija toplote pri dveh pekarskih linijah za Ölzev toast in Ölzeve sendviče

Trajnostni projekt podjetja Ölz der Meisterbäcker vključuje vgradnjo štirih gladkocevnih toplotnih izmenjevalnikov z močjo po 30 kW v dimnike peči linij za Ölzev toast in Ölzeve sendviče.
Rekuperirana toplota se odvede v omrežje za zbiranje toplote podjetja in se tako izkoristi dvakrat – prvič za peko, drugič pa kot vir energije za podjetje.

Z uvedbo tega ukrepa lahko letno privarčujemo približno 245 ton CO2. To ustreza porabi plina 141 gospodinjstev.

Ta projekt je sofinanciran iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj (EFRE). Več informacij o IWB/EFRE je na strani: www.efre.gv.at 

več o tem zmanjšanj

Slastni Ölzevi recepti s toastom in sendviči

Hitra in preprosta priprava. Poskusi jih zdaj in izkusi svoj #trenutekužitkaobolzu.

Zanimive povezave