Lebensmittelverpackung - ein Beitrag zur Nachhaltigkeit
Navštivte nás také naInstagram Logo

Balení potravin – přispění k udržitelnosti

Proč balíme pečivo? Jaké obaly chrání sendviče, mléčné houstičky a jiné výrobky co nejlépe, takže mají dobrou trvanlivost a jsou hygienicky nezávadné? Co dělat s obalem, když jsou všechny plátky sendviče Ölz Super Soft snědeny? A co má tohle vše společného s udržitelností? Strašně moc, jak zjistíme, když se na věc podíváme blíže: 

 

Obal je cenný

verpackung ist wertvoll

I když nás u obalů jako první myšlenka bezprostředně napadne vyhnout se obalovému materiálu, podporuje také obal udržitelné hospodaření: Obaly mohou v pozitivním slova smyslu podstatnou měrou přispívat k udržitelnosti a tím i k ochraně klimatu. Vědomým používáním obalů se omezuje nebo v ideálním případě zcela zamezí plýtvání potravinami.

Obaly mají řadu předností:
  • Chrání pečivo,
  • jsou hygienické,
  • jsou důležité pro bezpečnou přepravu i bezvadné skladování a
  • informují o výrobku.

Tolik, kolik je třeba, a co nejméně

so wenig Verpackung als nötig

Obalového materiálu používáme co nejméně. V rodinné firmě Ölz Meisterbäcker jednáme s ohledem na zdroje a udržitelně – a to každý den. U celého sortimentu značky Ölz jsme prověřili tloušťku a rozměry fólií a omezili jsme je jen na to nezbytné. Mezitím upouštíme u mléčných čokoládových houstiček Ölz i u mini šneků Ölz čokoláda a krém od plastových misek (blistrových obalů). Pokud jsou blistrové obaly pro ochranu výrobku nezbytné, hledáme ve společnosti Ölz Meisterbäcker udržitelnější alternativy a máme přitom na zřeteli příslušný stav výzkumu. To, co představuje lepší řešení, musí být posuzováno individuálně. Důsledně se vyhýbáme overpackagingu – tedy používání „přílišného množství“ obalů.

Aktivní přispívání k ochraně klimatu – cirkulární ekonomika

Kreislaufwirtschaft

Co znamená cirkulární ekonomika? Cirkulární ekonomika se zakládá na principu „reduce, reuse, recycle“. Znamená to, že se materiál vůbec nepoužije nebo se jeho množství sníží, znovu použije a uvede se do oběhu – tedy se recykluje.

Udržitelná cirkulární ekonomika má pozitivní dopady na ochranu klimatu. Cílem je uvést použité obaly zpět do oběhu a znovu je použít. Důležitým předpokladem cirkulární ekonomiky je recyklovatelnost obalového materiálu. Pro náš podnik to znamená:

  • Pozitivní z hlediska recyklovatelnosti obalů firmy Ölz je, že výrobek obalový materiál neznečišťuje.
  • Obalový materiál společnosti Ölz Meisterbäcker je stoprocentně bez vícevrstvých fólií, což je pro zvyšování recyklovatelnosti nezbytné
  • U nových výrobků se od začátku dbá na „circular design“ s ohledem na dobrou recyklovatelnost – například na základě používání jednoho druhu materiálu. Znamená to například, že je používán jeden potištěný sáček bez další etikety, což vede k lepší recyklovatelnosti.
  • V rámci strategie společnosti Ölz v oblasti obalových materiálů pracujeme cíleně a průběžně na dalších vylepšeních.
 
ARA wir wollen deine Rohstoffe-zurueck

Klimatický certifikát ARA. Organizace ARA v celém Rakousku sbírá, recykluje a likviduje materiály. Na základě spolupráce společnosti Ölz Meisterbäcker a organizace ARA ARA (Altstoff Recycling Austria) se pečlivě šetří primárními surovinami a zdroji energie a zamezuje se emisím škodlivých skleníkových plynů. V roce 2021 se tak podařilo ušetřit 2.277 tun ekvivalentu CO2. To odpovídá emisím skleníkových plynů, které vzniknou při ujetí více než 29 milionů kilometrů osobním automobilem. S tímto množstvím bychom mohli více než 550krát obletět Zemi. Zde jsou další informace ke spolupráci společnosti Ölz Meisterbäcker s organizací ARA.

V současné době se podílíme na kampani organizace ARA nazvané „Chceme tvoje obaly zpět“, protože je naším cílem uvádět obaly zpět do oběhu. Odpovídáme za to, v jakém stavu předáme životní prostředí dalším generacím.

Mag. Florian Ölz
jednatel a spoluvlastník

Budoucnost obalů: Přemýšlet a jednat rozumně

verpackungszukunft

Za oblast obalů odpovídá ve společnosti Ölz vlastní pracovní skupina, která průběžně rozpracovává strategii společnosti Ölz v oblasti obalových materiálů. I zdánlivě drobná vylepšení mají v oblasti úspor a optimalizací obalových materiálů velký vliv. Jsme členem pracovní skupiny ECR (ECR znamená Efficient Consumer Response). Tato pracovní skupina podporuje komplexní ekologické hodnocení udržitelnosti obalů a posuzuje následující aspekty: ochranu výrobku, životní prostředí a rovněž cirkularitu.

Super Soft Sandwich 750g - Too Good to To

Přispět může každý. V oblasti použití obalového materiálu přes jeho recyklaci až po jeho likvidaci se musí mnoho změnit. Důsledně na tom pracujeme. Každý z nás může přispět např. tím, že plastové obaly správným způsobem zlikviduje, tj. vyhodí je do žlutého kontejneru nebo do žlutého pytle. Měli bychom se také znovu více spoléhat na naše smysly. Potraviny jsou často poživatelné i po uplynutí uvedeného data minimální trvanlivosti. Vzbudilo to vaši zvědavost? Zde jsou informace k iniciativě „Často vydrží déle“.