2022_VerantwortungUmwelt_Header
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za naše životné prostredie

Chceme šetriť zdroje a správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu. Je to náš osobný záujem. Opatrenia, ktoré už boli v tejto oblasti úspešne realizované nás v našich krokoch utvrdzujú. Sme napríklad partnerom paktu klimaaktiv, spolupracujeme so spoločnosťou ARA a využívame 100 % ekologickú elektrinu. Tím energetického manažmentu spoločnosti Ölz realizuje projekty zamerané na úspory energie.

kurčatá z voľného výbehu

Vajcia z voľného výbehu

V spoločnosti Ölz sme prvou medzinárodne pôsobiacou pekárenskou značkou z Rakúska, ktorá začala používať vajcia z kontrolovaného chovu vo voľnom výbehu. Ďalší zodpovedný krok na zlepšenie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vzhľadom na našu stratégiu udržateľnosti.

čítajte ďalej
Lebensmittelverpackung im Kreislauf Nachhaltigkeit

Balenie potravín

Príspevok k udržateľnosti
Prečo balíme pečivo? Ktorý obal najlepšie ochráni sendviče, mliečne rohlíčky a ďalšie výrobky, aby dlho vydržali a mohli sme si ich bez problémov vychutnať?

čítajte ďalej
ARA-verpackung-im-kreislauf

ARA - Obaly v kolobehu

V spolupráci s organizáciou ARA (Altstoff Recycling Austria) máme v zavedený separovaný zber, recykláciu a likvidáciu recyklovateľných obalov pomocou systému ARA. Spolu s ARA chceme my, spoločnosť Ölz Meisterbäcker, vytvoriť vyššie povedomie o zdroji „obaly“.

„Zúčastňujeme sa na kampani ARA „Chceme späť vaše obaly suroviny‘, pretože naším cieľom musí byť návrat obalov do kolobehu.“ Mag. Florian Ölz, konateľ a spolumajiteľ

Aktívne prispievame k ochrane životného prostredia. V roku 2021 sa zberom a recykláciou našich obalov v systéme ARA podarilo nahradiť cenné primárne suroviny a zdroje energie a ušetriť 2 277 ton ekvivalentu CO2. To zodpovedá približne emisiám skleníkových plynov z viac ako 29 miliónov kilometrov najazdených automobilmi. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami ARA a Ölz prináša výhody aj zákazníkom a spotrebiteľom spoločnosti Ölz: Na zber, triedenie a recykláciu od spoločnosti ARA sa môžete spoľahnúť.

Ochrana a hygiena pečiva sú možné len so správnym obalom. V spoločnosti Ölz významne prispievame k recyklovateľnosti obalových materiálov tým, že úplne upúšťame od viaczložkových materiálov a používame výlučne monofólie. Najvyššou prioritou v spoločnosti Ölz Meisterbäcker zostáva, pokiaľ ide o použitý obalový materiál: Čo najmenej, len toľko, koľko je potrebné.

V Rakúsku je spoločnosť ARA zodpovedná za účinný a nákladovo efektívny zber, recykláciu a likvidáciu všetkých obalov. ARA a všetci jej partneri v Rakúsku vedia každoročne ušetriť 530 000 ton CO2 – je to veľký úspech, ktorý budeme všetci spoločne naďalej optimalizovať.

čítajte ďalej minimalizovať
FAIRTRADE Kakaobäuerin Victorienne Fle

Kakao s certifikátom 100 % FAIRTRADE

Recept na úspech – spravodlivosť: Ölz Meisterbäcker je prvou značkou pečiva, ktorá používa kakao s certifikátom 100 % FAIRTRADE. FAIRTRADE nám umožňuje zabezpečiť udržateľnosť aj pri použití neregionálnych surovín kakaa.

čítajte ďalej
klimaativPakt2030

Sme partnerom paktu klimaaktiv

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker je spolu s ďalšími 10 spoločnosťami v Rakúsku oficiálnym partnerom paktu klimaaktiv. Celým srdcom sme členom aliancie na ochranu klímy spolkového ministerstva zameraného na budúcnosť a preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť.

Týmto spôsobom pokračujeme a rozširujeme úspešné aktivity v oblasti energetickej efektívnosti z programu klimaaktiv Pakt2020. Od roku 2005 sa nám napríklad podarilo znížiť spotrebu energie v našej pekárni o tretinu na kilogram pečiva.. Len ak budeme všetci spolupracovať, dosiahneme ciele Rakúska a EÚ v oblasti klímy.

Čo je klimaaktiv Pakt2030? 
Pakt klimaaktiv je aliancia na ochranu klímy spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energiu, mobilitu, inovácie a technológie (BMK). Ako členovia klimaaktiv paktu 2030 nadmieru prispievame k cieľom EÚ a Rakúska v oblasti klímy. BMK nás spolu s ministerkou Leonore Gewesslerovou pozvalo 18. októbra 2021 na oficiálne podpísanie klimaaktiv paktu 2030. Konateľ a spolumajiteľ Florian Ölz sa osobne zúčastnil tohto podujatia. 

Spoločný cieľ paktu klimaaktiv: Zníženie emisií aspoň o 50 % do roku 2030*. Spolu s ďalšími 10 partnermi paktu máme jeden cieľ: Viac ochrany klímy! Spoločným cieľom všetkých 11 partnerov paktu klimaaktiv je znížiť emisie CO2 do roku 2030 aspoň o 50 % *. Zaväzujeme sa k tomu dobrovoľne a záväzne.* Súvisiace opatrenia sú pomerne ambiciózne. Dôležitou súčasťou paktu klimaaktiv je externé monitorovanie na sledovanie pokroku a preskúmanie cieľov, ktorému sa  každoročne podrobujeme. 

My, v spoločnosti Ölz Meisterbäcker preberáme zodpovednosť za tieto dôležité výzvy, pretože ide o našu budúcnosť a budúce generácie. 

Už úspešne realizované: klimaaktiv Pakt2020 - pre väčšiu ochranu klímy

Pripojením sa k iniciatíve klimaaktiv Pakt2020 sme sa zaviazali a dosiahli úspory v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v sektore budov a mobility do roku 2020. Klimaaktiv Pakt2020 bol iniciatívou spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva a celkovo 12 spoločností. Vytýčený cieľ: o 1,39 milióna ton menej emisií CO2 počas celého trvania projektu. Sme hrdí na to, že spolu s ďalšími 11 partnermi paktu2020 sme tento cieľ dosiahli. Motivuje nás to pokračovať na ceste trvalo udržateľného konania.

*(Basis 2005)

čítajte ďalej minimalizovať
Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

5. ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv

Už piatykrát Sme získali vyznamenanie od spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch (BMNT) za našu mimoriadnu angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti.

Toto ocenenie sme získali za našu koncepciu trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorej sa teplo vzniknuté pri pečení využije dvakrát, na jednej strane na pečenie a na druhej strane ako zdroj energie pre našu spoločnosť.

Ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv 2017

v roku 2017 sme si už po štvrtýkrát prevzali ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva. V roku 2017 sme úspešne zrealizovali tieto opatrenia:

• inštalácia nového vetracieho systému pre chladiacu vežu
• použitie centrálnych chladiacich veží
• implementácia novej koncepcie osvetlenia na úsekoch prípravy práce a dielne

Ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv 2016

Už po tretíkrát prevzala spoločnosť Ölz Meisterbäcker ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva!
Tešíme sa z úspešnej realizácie nasledujúcich proaktívnych opatrení:

• optimalizácia vetracích systémov
• prestavba osvetlenia na LED žiarovky
• implementácia predhrievania vzduchu horáka
• inštalácia doskového výmenníka tepla

Ocenenie Energie Award 2015

Spoločnosť Ölz sa znovu môže tešiť z ocenenia spolkového ministerstva za ochranu klímy klimaaktiv . S opatreniami ako:

• úspora energie pri výrobe chladu spätnými chladičmi
• výmena žiaroviek za úsporné žiarovky vrátane LED
• úspora energie pri kúrení, vetraní a klimatizácii vďaka efektívnemu rozvodu energie
• použitie efektívnych chladiacich zariadení v serverovni

Ocenenie Energie Award 2011

Z populárneho ocenenia za ochranu klímy klimaaktiv sa tešia majstri pekári zo spoločnosti Ölz. Vyznamenaná bola koncepcia úspory energie pre pekáreň v štvrti „Wallenmahd“:

rozšírenie a optimalizácia rekuperácie tepla
• zväčšenie objemu zásobníka
• optimalizácia hydrauliky a zlepšenie regulácie
• efektívne využitie teplotných úrovní

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Energie Management Team

Tím energetického manažmentu Ölz

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker ako líder na trhu a rakúsky rodinný podnik má záujem o zodpovedné zaobchádzanie s našou energiou a chce aktívne prispievať k ochrane našej klímy.

V záujme trvalého znižovania spotreby energie pracuje tím energetického manažmentu Ölz pozostávajúci z angažovaných zamestnancov z rôznych oddelení spoločnosti Ölz na koordinácii a realizácii cielených opatrení na úsporu energie v rôznych oblastiach spoločnosti.

Šetrne využíva zdroje a k životnému prostrediu sa správa ohľaduplne. Pokrok a úspešnosť opatrení kontrolujeme prostredníctvom priebežného monitorovania.

čítajte ďalej minimalizovať
100Grünstrom

100 % zelená elektrina v spoločnosti Ölz

Využívaním ekologického prúdu sme sa rozhodli pre energiu, ktorá sa vyrába doma a ekologicky a ktorá aktívne prispieva k energetickej zmene a ochrane klímy.

My všetci sme zodpovední za budúcnosť našej planéty. Preto sme sa rozhodli odoberať ekologický prúd. V spoločnosti Ölz Meisterbäcker sa rozhodujeme podľa možnosti vždy pre regionálnu ponuku. Zelená elektrina z Vorarlberska je na 100 % obnoviteľná energia, ktorá sa získava zväčša z vodnej energie. Nevznikajú tak žiadne emisie CO2. Okrem toho sú pôvod a distribúcia zelenej elektriny certifikované organizáciou TÜV Austria.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Nesieme zodpovednosť

My všetci nesieme zodpovednosť za našu planétu. V záujme aktívneho pôsobenia proti klimatickým zmenám potrebujeme politiku zameranú na budúcnosť, ktorá stanovuje jasné ciele v oblasti zásobovania energiou a ochrany klímy. Z tohto dôvodu v spoločnosti Ölz Meisterbäcker podporujeme kampaň WWF s jasnými a záväznými cieľmi na ochranu klímy!

Elektrické svetlo - samozrejmosť v našom každodennom živote. Aj toto je oblasť, v ktorej nás príroda podporuje, a my by sme s ňou na oplátku mali zaobchádzať zodpovedne a s rešpektom. Spoločnosť Ölz Meisterbäcker preto aktívne podporuje iniciatívu WWF EARTH HOUR. 1 hodina vypnutého svetla ako symbol ochrany klímy.

čítajte ďalej minimalizovať
EFRE Logo

Rekuperácia tepla

Pečieme zodpovedne: Rekuperácia tepla na dvoch linkách na pečenie výrobkov toast Ölz a sendvič Ölz

Projekt zameraný na trvalo udržateľný rozvoj od spoločnosti Ölz Meisterbäcker zahŕňa inštaláciu štyroch výmenníkov tepla s hladkými rúrkami s výkonom po 30 kW do komínov pecí liniek na pečenie výrobkov toast Ölz a sendvič Ölz.
Rekuperované teplo sa odvádza do súčasnej vykurovacej siete spoločnosti a využije sa tak dvakrát – na jednej strane na pečenie, na druhej strane ako zdroj energie vo firme.

Vďaka tomuto opatreniu vieme každoročne ušetriť približne 245 ton CO2. Toto množstvo zodpovedá spotrebe plynu v 141 domácnostiach.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Viac informácií o IWB/EFRE nájdete na stránke: www.efre.gv.at 

čítajte ďalej minimalizovať

Zaujímavé odkazy