2022_VerantwortungUmwelt_Header
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za naše životné prostredie

kurčatá z voľného výbehu

Vajcia z voľného výbehu

Spoločnosť Ölz sa ako prvá medzinárodne pôsobiaca značka rakúskych pekárskych výrobkov rozhodla prejsť na vajcia z kontrolovaného voľného výbehu. Považujeme to za zodpovedný ďalší krok v súvislosti so zlepšením dobrých životných podmienok zvierat, ako aj s našou stratégiou trvalej udržateľnosti.

čítajte ďalej
FAIRTRADE_Victorienne Fle

Kakao s certifikátom 100 % FAIRTRADE

Recept na úspech – spravodlivosť: Ölz Meisterbäcker je prvou značkou pečiva, ktorá používa kakao s certifikátom 100 % Fairtrade. Pretože „piecť s láskou“ znamená tiež prejavovať úctu k ľuďom, vďaka ktorým si lahodné čokoládové pochúťky vôbec môžeme vychutnať.

čítajte ďalej

Potraviny sú vzácne!

Uvedomelé zaobchádzanie s potravinami je pre nás veľmi dôležité. Dokonalý zážitok až do posledného sústa! Podporujeme predajne SOMA (predajne pre sociálne slabších obyvateľov) a máme k dispozícii chutné recepty pre dokonalý pôžitok.

klimaativPakt2030

Oficiálny partner paktu klimaaktiv

Ölz der Meisterbäcker je spolu s ďalšími 10 spoločnosťami v Rakúsku oficiálnym partnerom paktu klimaaktiv.

Celým srdcom sme členom aliancie na ochranu klímy spolkového ministerstva zameraného na budúcnosť a preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť. Týmto spôsobom pokračujeme a rozširujeme úspešné aktivity v oblasti energetickej efektívnosti z programu klimaaktiv pakt2020. Od roku 2005 sa nám napríklad podarilo znížiť spotrebu energie v našej pekárni o tretinu na kilogram pečiva.. Len ak budeme všetci spolupracovať, dosiahneme ciele Rakúska a EÚ v oblasti klímy.

Čo je klimaaktiv pakt 2030? Klimaaktiv pakt je aliancia na ochranu klímy spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energiu, mobilitu, inovácie a technológie (BMK). Ako členovia klimaaktiv paktu 2030 nadmieru prispievame k cieľom EÚ a Rakúska v oblasti klímy. BMK nás spolu s ministerkou Leonore Gewesslerovou pozvalo 18. októbra 2021 na oficiálne podpísanie klimaaktiv paktu 2030. Konateľ a spolumajiteľ Florian Ölz sa osobne zúčastnil tohto podujatia. 

Spoločný cieľ paktu klimaaktiv: Zníženie emisií CO2 o 50%* do roku 2030. Spolu s ďalšími 10 partnermi paktu máme jeden cieľ: Väčšiu ochranu klímy! Spoločným cieľom všetkých 11 partnerov paktu klimaaktiv je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o takmer 50%*. Zaväzujeme sa k tomu dobrovoľne a záväzne.*  Súvisiace opatrenia sú pomerne ambiciózne. Dôležitou súčasťou paktu klimaaktiv je externé monitorovanie na sledovanie pokroku a preskúmanie cieľov, ktorému sa  každoročne podrobujeme. 

My, v spoločnosti Ölz Meisterbäcker preberáme zodpovednosť za tieto dôležité výzvy, pretože ide o našu budúcnosť a budúce generácie. 

*(Basis 2005)

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ CSR-Team

Tím energetického manažmentu Ölz

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker, ako líder na trhu a rakúsky rodinný podnik, má záujem o zodpovedné zaobchádzanie s našou energiou a chce aktívne prispievať k ochrane našej klímy.

V záujme trvalého znižovania spotreby energie pracuje tím  energetického manažmentu Ölz pozostávajúci z angažovaných zamestnancov z rôznych oddelení spoločnosti Ölz na koordinácii a realizácii cielených opatrení na úsporu energie v rôznych oblastiach spoločnosti.

čítajte ďalej minimalizovať
Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

Už piate ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv

Už piatykrát sme získali vyznamenanie od spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch (BMNT) za našu mimoriadnu angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti.

Toto ocenenie sme získali za našu koncepciu trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorej sa teplo vzniknuté pri pečení využije dvakrát, na jednej strane na pečenie a na druhej strane ako zdroj energie pre našu spoločnosť.

Ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv 2017

V roku 2017 sme si už po štvrtýkrát prevzali ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva. V roku 2017 sme úspešne zrealizovali tieto opatrenia:

 • inštalácia nového vetracieho systému pre chladiacu vežu
 • použitie centrálnych chladiacich veží
 • implementácia novej koncepcie osvetlenia na úsekoch prípravy práce & dielne

Ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv 2016

Už po tretíkrát prevzala spoločnosť Ölz Meisterbäcker ocenenie za ochranu klímy klimaaktiv od spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva!
Tešíme sa z úspešnej realizácie nasledujúcich proaktívnych opatrení:

 • optimalizácia vetracích systémov
 • prestavba osvetlenia na LED žiarovky
 • implementácia predhrievania vzduchu horáka
 • inštalácia doskového výmenníka tepla

Ocenenie Energie Award 2015

Spoločnosť Ölz sa znovu môže tešiť z ocenenia spolkového ministerstva za ochranu klímy klimaaktiv . S opatreniami ako:

 • úspora energie pri výrobe chladu spätnými chladičmi
 • výmena žiaroviek za úsporné žiarovky vrátane LED
 • úspora energie pri kúrení a vetraní & klimatizácia vďaka efektívnemu rozvodu energie
 • použitie efektívnych chladiacich zariadení v serverovni

Ocenenie Energie Award 2011

Z populárneho ocenenia za ochranu klímy „klima:aktiv“sa tešia majstri pekári zo spoločnosti Ölz. Vyznamenaná bola koncepcia úspory energie pre pekáreň v štvrti „Wallenmahd“:

 • rozšírenie a optimalizácia rekuperácie tepla
 • zväčšenie objemu zásobníka
 • optimalizácia hydrauliky a zlepšenie regulácie
 • efektívne využitie teplotných úrovní
čítajte ďalej minimalizovať
Bild_klimaaktiv-pakt2020-Partner

klimaaktiv pakt2020 – pre väčšiu ochranu klímy

Úspešne zrealizované:: Účasťou na iniciatíve klimaaktiv pakt2020 sme sa zaviazali k ďalšej úspore v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v oblasti správy budov a mobility do roku 2020.

Iniciatíva klimaaktiv pakt2020 bola iniciatívou spolkového ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva a celkovo 12 spoločností. Deklarovaným cieľom bolo zníženie emisií CO2 o 1,39 milióna ton počas jej trvania. Sme hrdí na to, že spolu s ďalšími 11 partnermi paktu2020 sme tento cieľ dosiahli. Motivuje nás to pokračovať na ceste trvalo udržateľného konania.

čítajte ďalej minimalizovať
EFRE Logo

Pečieme zodpovedne: rekuperácia tepla

Rekuperácia tepla na dvoch linkách na pečenie výrobkov toast Ölz a sendvič Ölz

Projekt zameraný na trvalo udržateľný rozvoj od spoločnosti Ölz der Meisterbäcker zahŕňa inštaláciu štyroch výmenníkov tepla s hladkými rúrkami s výkonom po 30 kW do komínov pecí liniek na pečenie výrobkov toast Ölz a sendvič Ölz.
Rekuperované teplo sa odvádza do súčasnej vykurovacej siete firmy a využije sa tak dvakrátna jednej strane na pečenie, na druhej strane ako zdroj energie vo firme.

Vďaka tomuto opatreniu vieme každoročne ušetriť približne 245 ton CO2. Toto množstvo zodpovedá spotrebe plynu v 141 domácnostiach.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Viac informácií o IWB/EFRE nájdete na stránke: www.efre.gv.at 

 

 

čítajte ďalej minimalizovať
100Grünstrom

100 % zelená elektrina v spoločnosti Ölz

Využívaním ekologického prúdu sme sa rozhodli pre energiu, ktorá sa vyrába doma a ekologicky a ktorá aktívne prispieva k energetickej zmene a ochrane klímy.

My všetci sme zodpovední za budúcnosť našej planéty. Preto sme sa rozhodli odoberať ekologický prúd. V spoločnosti Ölz Meisterbäcker sa rozhodujeme podľa možnosti vždy pre regionálnu ponuku. Zelená elektrina z Vorarlberska je na 100 % obnoviteľná energia, ktorá sa získava zväčša z vodnej energie. Nevznikajú tak žiadne emisie CO2. Okrem toho sú pôvod a distribúcia zelenej elektriny certifikované organizáciou TÜV Austria.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker klimaaktiv Projektpartner

Ölz je oficiálnym partnerom iniciatívy klimaaktiv

V rámci projektového partnerstva na programe klimaaktiv  spolkového ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodohospodárstva sme sa dobrovoľne, ale záväzne zaviazali za dva roky dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 120 t CO2 prostredníctvom efektívnych opatrení.

Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Máme zodpovednosť

My všetci máme zodpovednosť za našu planétu. V záujme aktívneho pôsobenia proti klimatickým zmenám potrebujeme politiku zameranú na budúcnosť, ktorá stanovuje jasné ciele v oblasti zásobovania energiou a ochrany klímy. Z tohto dôvodu v spoločnosti Ölz Meisterbäcker podporujeme kampaň WWF s jasnými a záväznými cieľmi na ochranu klímy! 1. krok sa urobil na Konferencii o klimatických zmenách 2015 . Viac sa dozviete tu

Elektrické svetlo – samozrejmosť v našom každodennom živote. Aj toto je oblasť, v ktorej nás príroda podporuje, a my by sme s ňou na oplátku mali zaobchádzať zodpovedne a s rešpektom. Spoločnosť Ölz Meisterbäcker preto aktívne podporuje iniciatívu WWF EARTH HOUR. 1 hodina vypnutého svetla ako symbol ochrany klímy.

čítajte ďalej minimalizovať
ARA_Siegel_2021_2410TO_C02

Aktívna ochrana klímy

Hlavnými cieľmi spoločnosti Ölz je trvalá udržateľnosť a ochrana zdrojov. V spolupráci s  organizáciou ARA (recyklácia odpadov v Rakúsku) uprednostňujeme a praktizujeme triedený zber, recykláciu a likvidáciu obalov pomocou systému ARA.

Vďaka tejto aktívnej ochrane životného prostredia sme v spoločnosti Ölz ušetrili  v roku  2021 2.277 ton CO2. Toto množstvo zodpovedá emisiám skleníkových plynov za 29.000.000 kilometrov najazdených osobnými vozidlami. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami ARA a Ölz prináša výhody aj zákazníkom a spotrebiteľom spoločnosti Ölz: Môžu sa totiž spoľahnúť na spôsoby likvidácie organizácie ARA.

V spoločnosti Ölz berieme redukciu odpadu vážne, čo dokazujú aj cielené opatrenia na jeho zníženie. Takýmto opatrením je napríklad redukcia obalového materiálu výrobkov. Napriek rastúcemu predaju výrobkov Ölz sa nám podarilo znížiť množstvo produkcie CO2 zlikvidovaním obalového materiálu.

ARA je zodpovedná za efektívny a cenovo dostupný zber, likvidáciu a recykláciu všetkých obalov v Rakúsku. Každoročne ušetrí ARA so všetkými svojimi partnermi v Rakúsku viac ako 530 000 ton CO2. Je to veľký úspech, ktorý sa však dá ešte optimalizovať.

čítajte ďalej minimalizovať

Vajcia z podstielkového chovu

Podrobnosti

Výrobky Ölz

Podrobnosti

chutné recepty

Podrobnosti

Program ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy

Podrobnosti

Vynikajúce recepty spoločnosti Ölz

Kreatívne tipy na recepty s výrobkami spoločnosti Ölz

Zaujímavé odkazy