2022_VerantwortungUmwelt_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za životní prostředí

kuřata z volného výběhu

Vejce z volného chovu

My v Ölz jsme byli první mezinárodně působící značkou pečiva z Rakouska, která se rozhodla přejít na vejce z kontrolovaného volného chovu. Byl to odpovědný další krok ke zlepšení standardů dobrých životních podmínek zvířat a s ohledem na naši strategii udržitelnosti.

číst dál
FAIRTRADE_Victorienne Fle

Výhradně kakao s certifikací FAIRTRADE

Spravedlnost jako recept na úspěch: Jako 1. značka pečiva sázíme ve společnosti Ölz Meisterbäcker výhradně na kakao s certifikátem Fairtrade. Protože „péct s láskou“ znamená také s respektem k lidem, kteří nám lahodný čokoládový požitek umožňují.

číst dál

Potraviny jsou cenné!

Uvědomělé zacházení s potravinami je pro nás velmi důležité. Požitek beze zbytku, až do posledního sousta! Podporujeme prodejny SOMA a máme připravené úžasné recepty na požitek beze zbytku.

klimaativPakt2030

Oficiální partner iniciativy klimaaktiv Pakt

Společnost Ölz der Meisterbäcker je společně s 10 dalšími rakouskými podniky oficiálním  partnerem iniciativy klimaaktiv Pakt.

S velkou radostí se účastníme partnerství spolkového ministerstva zaměřeného na pokrok v oblasti ochrany klimatu a přebíráme trvalou odpovědnost Pokračujeme v úspěšných aktivitách v oblasti úspor energií z iniciativy klimaaktiv Pakt2020 a dále je rozšiřujeme. Od roku 2005 se nám např. podařilo snížit v naší pekárně spotřebu energií na kilogram pečiva již o jednu třetinu. Cílů Rakouska a EU v oblasti ochrany klimatu dosáhneme pouze společnou snahou nás všech.

Co je klimaaktiv Pakt 2030? Klimaaktiv Pakt je partnerství na ochranu klimatu iniciované Spolkovým ministerstvem ochrany klimatu, životního prostředí, energie, mobility, inovací a technologie (BMK). Jako účastníci partnerství klimaaktiv Pakt2030 přinášíme mimořádný příspěvek k plnění klimatických cílů Rakouska a EU. SMK se spolkovou ministryní Leonore Gewesslerovou vyzvalo dne 18. října 2021 k oficiálnímu podpisu partnerské dohody klimaaktiv Pakt2030. Jednatel a spoluvlastník Florian Ölz se účastnil osobně. 

Společný cíl iniciativy klimaaktiv Pakt: Snížení emisi C02 do roku 2030 o 50%*. Společně s 10 dalšími partnery máme na zřeteli jeden cíl: Větší ochrana klimatu! Společným cílem všech 11 členů iniciativy klimaaktiv Pakt je snížit do roku 2030 emise CO2 o téměř 50%*. K tomu se zavazujeme dobrovolně a závazně.*  Aktivity, které s tím souvisejí, jsou velmi ambiciózní. Významnou součástí iniciativy klimaaktiv Pakt je externí monitoring zaměřený na dohled a kontrolu cílů, který podstupujeme jednou ročně.     

Ve společnosti Ölz Meisterbäcker přebíráme odpovědnost za tyto důležité úkoly, protože jde o naši budoucnost a budoucnost příštích generací. 

*(Základ 2005)

číst dál minimalizovat
OELZ CSR-Team

Tým Ölz pro energetický management

My, společnost Ölz Meisterbäcker, lídr trhu a rakouský rodinný podnik, máme zájem na odpovědném nakládání s naší energií a chceme aktivně přispívat k ochraně klimatu.

Abychom mohli trvale snižovat spotřebu energie, pracuje tým Ölz pro energetický management, tvořený angažovanými zaměstnanci z různých oddělení společnosti Ölz, na koordinaci a realizaci cílených opatření na úsporu energie v nejrůznějších oblastech podniku.

číst dál minimalizovat
Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

Již páté ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu

Již popáté nás Spolkové ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch ocenilo za naši mimořádnou angažovanost v oblasti energetické efektivity.

Cenu jsme dostali za koncepci trvalé udržitelnosti, při níž se vznikající teplo z pečení použije dvakrát – jednak k pečení a jednak jako energetický zdroj pro náš podnik.

Ocenění za ochranu klimatu klimaaktiv 2017

V roce 2017 jsme již počtvrté převzali od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství ocenění klimaaktiv za ochranu klimatu . V roce 2017 jsme úspěšně realizovali následující opatření:

 • instalace nového větracího zařízení pro chladicí věž
 • instalace centrálních chladicích věží
 • implementace nové koncepce osvětlení pro oblasti příprava práce a dílna

Ocenění za ochranu klimatu klimaaktiv 2016

Již potřetí jsme jako společnost Ölz Meisterbäcker převzali ocenění za ochranu klimatu klimaaktiv od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství!
Máme radost z úspěšné realizace následujících proaktivních opatření:

 • optimalizace větracích zařízení
 • přechod na osvětlení s použitím LED světel
 • implementace předehřevu vzduchu pro hořáky
 • instalace deskového výměníku tepla

Energie Award 2015

Společnost Ölz obdržela nedávno od spolkového ministerstva ocenění klimaaktiv za ochranu klimatu. Týkalo se například následujících opatření:

 • úspory energie při výrobě chladu díky oběhovému chladiči
 • výměna svítidel za energeticky úsporná svítidla vč. LED
 • úspory energie při topení, větrání a klimatizování díky efektivnímu rozdělení energie
 • používání účinných chladicích zařízení v datovém centru

Energie Award 2011

Z prestižního ocenění za ochranu klimatu “klima:aktiv”se těší mistři pekaři z firmy Ölz. Byla oceněna koncepce úspory energie pro pekárnu v závodě „Wallenmahd“:

 • rozšíření a optimalizace rekuperace tepla
 • zvětšení skladovacího prostoru
 • optimalizace hydrauliky a zlepšení regulace
 • efektivní využití tepla
číst dál minimalizovat
Bild_klimaaktiv-pakt2020-Partner

klimaaktiv Pakt2020 – pro větší ochranu klimatu

Úspěšná realizace: Přistoupením k iniciativě klimaaktiv Pakt2020 jsme se do roku 2020 zavázali k dalším úsporám v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů energie a v oblasti budov a mobility. Těchto cílů jsme dosáhli.

klimaaktiv Pakt2020 byla společná iniciativa Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství a celkem 12 podniků mající za cíl vypustit za celou dobu trvání o 1,39 milionů tun CO2 méně. Jsme hrdí, že se nám společně s 11 dalšími partnery iniciativy Pakt2020 podařilo tento cíl splnit. Motivuje nás to pokračovat v udržitelných aktivitách.

číst dál minimalizovat
EFRE Logo

Pečeme odpovědně: rekuperace tepla

Rekuperace tepla na dvou pekárenských linkách na toustový a sendvičový chléb Ölz

Projekt udržitelnosti společnosti Ölz der Meisterbäcker zahrnuje instalaci čtyř tepelných výměníků s hladkými trubkami, každý s výkonem 30 kW, do komínů pecí pekárenských linek na toustový a sendvičový chléb Ölz.
Rekuperované teplo se připojí na stávající tepelnou soustavu podniku a teplo se tak využije dvakrátjednak k pečení, jednak jako energetický zdroj pro podnik.

Realizací tohoto opatření bude možné ročně ušetřit cca 245 tun CO2. To odpovídá spotřebě plynu ve 141 domácnostech.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Více informací o IWB/EFRR na: www.efre.gv.at 

 

 

číst dál minimalizovat
100Grünstrom

100 % zelené elektřiny ve společnosti Ölz

Volbou ekologické elektřiny jsme se rozhodli pro energii, která se vyrábí udržitelným způsobem v tuzemsku, což je náš aktivní příspěvek k energetické změně a ochraně klimatu.

My všichni neseme odpovědnost za budoucnost naší planety. Proto jsme se rozhodli odebírat ekologickou elektřinu. Ve společnosti Ölz Meisterbäcker využíváme pokud možno vždy regionální nabídky. Vorarlberská ekologická elektřina je stoprocentně obnovitelná energie, která se získává převážně z vody. Nevznikají tak žádné emise CO2. Původ a podporu ekologické elektřiny navíc certifikuje institut TÜV Austria.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker klimaaktiv Projektpartner

Společnost Ölz je oficiálním partnerem iniciativy klimaaktiv

Partnerstvím v programu klimaaktiv  Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství se dobrovolně, avšak závazně zavazujeme, že během 2 let dosáhneme prostřednictvím účinných opatření úspory CO2 ve výši 120 t .

Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Neseme odpovědnost

My všichni neseme odpovědnost za naši planetu. Abychom mohli aktivně čelit klimatické změně, potřebujeme politiku zaměřenou na budoucnost, která stanoví jasné cíle pro zásobování energií a ochranu klimatu. Ve společnosti Ölz Meisterbäcker proto podporujeme klimatickou kampaň WWF za jasné, závazné klimatické cíle! 1. krok byl učiněn na konferenci o klimatu 2015 . Více informací naleznete zde

Elektrické světlo – samozřejmost našeho každodenního života. Je to také oblast, kde nás příroda podporuje a kde bychom na oplátku měli projevit respekt a odpovědné zacházení. Ve společnost Ölz Meisterbäcker proto aktivně podporujeme iniciativu WWF EARTH HOUR. 1 hodina bez svícení jako známka ochrany klimatu.

číst dál minimalizovat
ARA_Siegel_2021_2410TO_C02

Aktivní ochrana klimatu

Udržitelnost a šetření zdrojů jsou hlavními cíli společnosti Ölz. Ve spolupráci s ARA (Altstoff Recycling Austria) prosazujeme a provádíme tříděný sběr, recyklaci a likvidaci obalových odpadů v systému ARA.

Tímto aktivním příspěvkem k ochraně životního prostředí se ve společnosti Ölz v roce 2020  podařilo ušetřit 2.277 tun CO2. To zhruba odpovídá emisím skleníkových plynů, které se vyprodukují při ujetí 29 000 000 kilometrů osobním automobilem. Z úzké spolupráce společností ARA a Ölz profitují také zákazníci a spotřebitelé společnosti Ölz: mohou se spolehnout na možnosti likvidace společnosti ARA.

Díky cíleným opatřením bere společnost Ölz snižování odpadních látek vážně. Jedním z opatření je například snižování množství obalového materiálu na výrobky. Tímto způsobem se i přes rostoucí prodej výrobků Ölz podařilo likvidací obalového materiálu snížit množství vyprodukovaného CO2 .

Společnost ARA se v Rakousku vyznačuje efektivním a cenově výhodným sběrem, likvidací a recyklací veškerých odpadů. ARA se všemi svými partnery v Rakousku ušetří každoročně více než 530 000 tun CO2, což je velký úspěch, který však lze ještě dále optimalizovat.

číst dál minimalizovat

Vejce z chovu na podestýlce

Podrobnosti

Výrobky Ölz

Podrobnosti

Lahodné recepty

Podrobnosti

Program dalšího vzdělávání a učňovského školství

Podrobnosti

Vynikající recepty Ölz

Kreativní recepty s výrobky Ölz

Zajímavé odkazy