2022_VerantwortungKonsument_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za spotřebitele, zákazníky a dodavatele

Společenská odpovědnost je důležitou součástí naší práce. Naši zaměstnanci se k ní hlásí a je realizována na základě spolupráce s našimi sociálními partnery, např. s organizacemi Caritas Österreich,Netz für Kinder,TISCHLEIN DECK DICH Vorarlberg .

Partnerschaftliche Beziehungen

Vztahy s partnery

Každý 3. dodavatel patří do kategorie malých firem
Pro společnost Ölz Meisterbäcker je důležitá dlouhodobá partnerská spolupráce s dodavateli. Každý 3. dodavatel je rodinným podnikem, malou firmou nebo družstvem.

Společnost Ölz Meisterbäcker je již přibližně sedm desetiletí obchodním partnerem. Regionální aspekty patří ve společnosti Ölz k firemní politice. Ekonomická a ekologická udržitelnost se navzájem doplňují. Suroviny, pokud jsou dostupné, pocházejí proto přednostně z regionu.

Přibližně 2/3 obalového materiálu a kartonážních výrobků jsou vyráběny lokálně v Rakousku. Tvorba přidané hodnoty tak zůstává v regionu a krátké přepravní cesty přispívají ke snižování emisí CO2.

Je pro nás rovněž důležitá pečlivá kontrola jakosti v každé fázi – od surovin až po hotový produkt. Společnost Ölz má navíc certifikaci na „vysoké úrovni“ podle nejvyššího standardu – International Food Standard (IFS).

číst dál minimalizovat
2022_Oelz_ScheckübergabeRGB

Partnerství s Caritas Österreich

Již přes 10 let jsme partnery charitativní organizace. Takév roce 2022 jsme rádi věnovali organizaci Caritas Vorarlberg dar ve výši 20.000 eur. Tento dar jde ve prospěch dětí a mladistvých ze studijních kaváren Caritas.

Z našeho daru lze financovat pro více než 400 dětí ze sociálně slabých rodin „vědomý“ program včetně vybavení odpočinkových zón ve 13 studijních kavárnách. 

číst dál minimalizovat
Spendenuebergabe

„Netz für Kinder“ (Síť pro děti)

Již pošesté se podařilo v rámci každoroční prodejní akce pořádané společností Ölz Meisterbäcker společně se řetězcem SPAR Vorarlberg vybrat částku 13.174 eur pro dobročinné sdružení Netz für Kinder (Síť pro děti) .

V rámci této akce mají zákazníci řetězce Spar možnost podpořit koupí vybraných výrobků značky Ölz dobrou věc. Část výtěžku z prodeje jde přímo ve prospěch dobročinné organizace Netz für Kinder. Prostřednictvím těchto peněžních prostředků je možné dětem v těžké životní situaci zajistit v mezích možností běžný život.

Netz für Kinder již od roku 1996 podporuje děti z ohrožených rodin ve Vorarlbersku. Organizace Netz für Kinder (Síť pro děti) provádí záchyt těchto dětí, zmírňuje jejich situaci a podporuje je. Z dětí v nesnázích se totiž mají stát šťastní dospělí. Hodnota finančního daru přispívá k tomu, aby byl pro tyto děti v mezích možností zajištěn běžný život: v rámci pěti projektů – Sociálně pedagogických dětských skupin, Dobročinnosti, talEnte.mobil, talENTE.schmiede a talENTE.rat.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Rotes Kreuz

Team Österreich Tafel Rotes Kreuz (Tým Rakouský stůl Červeného kříže)

„Je naší srdeční záležitostí přispívat k iniciativě Team Österreich Tafel a být jejím spolehlivým partnerem,“ tolik Bernhard Ölz (jednatel a spoluvlastník)

A myšlenku dále rozvíjí: Společné malé věci mohou pro jednotlivce často hodně znamenat. Proto se zasazujeme o ty občany naší společnosti, kteří ve své momentální životní situaci potřebují dodatečnou podporu!“

Iniciativa Team Österreich Tafel, potravinová pomoc od rádia Ö3 a Červeného kříže, dává dohromady přebytky a nedostatek a je tak spolehlivým kontaktním místem pro osoby v nouzi. Dobrovolníci iniciativy Team Österreich shromažďují každou sobotu v supermarketech nezávadné, ale již neprodejné potraviny. Přebývající potraviny jsou pak ihned vydávány lidem v nouzi, kteří touto cestou spolehlivě dostávají kvalitní potraviny.

číst dál minimalizovat
OELZ B.Ölz, D. Kapelari-Langebner Start-Programm

Program START pro mládež

START Vorarlberg podporuje od roku 2009 mládež z řad migrantů speciálním stipendijním programem až do maturitní zkoušky.

Společnost Ölz Meisterbäcker je od první hodiny patronem vorarlberského stipendijního programu pro mládež z řad migrantů. 

„Jsme moc rádi, že můžeme projekt START podporovat. Podpora mladých talentů jakéhokoli původu je pro nás velkým úkolem. Ostatně angažovaní a kvalitně vzdělaní zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem úspěchu naší firmy. V naší zemi potřebujeme mladé lidi se vzděláním, abychom zajistili naši budoucnost“, vysvětluje Daniela Kapelari-Langebnerová (ředitelka marketingu, odbytu a lidských zdrojů).

číst dál minimalizovat
OELZ Soma

SOMA – sociální prodejny v Rakousku

Potraviny jsou cenné a jsou příliš často nedbale vyhazovány. Společnost Ölz Meisterbäcker se aktivně zasazuje o to, aby tomu tak nebylo, a dennodenně poskytuje výrobky, které se vracejí z obchodů s potravinami, přímo prodejnám SOMA.

Spolupráce s prodejnami SOMA dává výrobkům značky Ölz druhou šanci! To, že v důsledku skladování nebo přelomení už nejsou opticky tak atraktivní nebo že je minimální trvanlivost už jen 1 den, neznamená, že se musí vyhodit. Společnost Ölz Meisterbäcker tak – podle motta „pomáhat namísto vyhazovat“ – stoprocentně podporuje rakouskou organizaci SOMA Österreich!

číst dál minimalizovat
SPAR_Ölz_Kinderkrebshilfe

Kinderkrebshilfe Kärnten (Korutanská Pomoc dětem s rakovinou)

V rámci každoročně pořádané společné prodejní akce společnosti Ölz Meisterbäcker s řetězcem SPAR Kärnten (SPAR Korutany) a Východním Tyrolskem jsou výrobky značky Ölz prodávány pro dobrou věc. Spotřebitelé při ní mohou pomoci zcela jednoduše: Z nákupu určitých výrobků značky Ölz jde 10 centů přímo korutanské organizaci Kinder-Krebshilfe, která pomáhá dětem s rakovinou. Po ukončení této akce byla vybraná částka rozdělena stejným dílem mezi korutanskou organizaci Kinder-Krebshilfe a organizaci Marienhof v Maria Saal. Celkem bylo vybráno krásných 12.382 eur.


Organizace Kinder-Krebshilfe poskytuje pomoc, péči a poradenství přímo rodinám, které se v důsledku nádorového onemocnění dítěte ocitly ve finanční tísni a těžké situaci. Z peněz soukromých dárců se například spolufinancuje vybavení vhodné pro děti, rozvojové, školicí a vzdělávací akce a podporují se výzkumné projekty.

číst dál minimalizovat
SPAR_unterstuetzt_PIA

PIA – prevence, poradenství a terapie v případech sexuálního násilí

Ve spolupráci s řetězcem SPAR v Horních Rakousích iniciovala společnost Ölz Meisterbäcker před mnoha lety prodejní činnost na podporu sdružení PIA.

Ve všech hornorakouských pobočkách SPAR je nabízen sortiment pečiva Ölz, u něhož jde část výtěžku z prodeje sdružení PIA. Letos získá sdružení PIA celkem 9.620 eur.

Sdružení PIA – prevence, poradenství a terapie v případech sexuálního násilí – zajišťuje terapeutickou a poradenskou pomoc pro oběti sexuálního násilí a osoby z jejich okolí.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Tischlein Deck Dich Logo

TISCHLEIN DECK DICH (STOLEČKU, PROSTŘI SE)

„Rozdávat místo likvidovat“, to je princip sdružení TISCHLEIN DECK DICH Vorarlberg. Tuto zásadu my jako výrobce potravin podporujeme na 100 %. Pečivo Ölz, které bylo poškozeno při přepravě, pochází z nadměrné výroby, nebo výrobky které mají už jen krátkou trvanlivost, předáváme tomuto sdružení.

Tímto způsobem je poskytována lidem pomoc prostřednictvím kvalitních, nezávadných potravin, které již v obchodě není možné prodat. 

číst dál minimalizovat

Znamenité recepty Ölz

Kreativní recepty s výrobky Ölz. Nejlepší je hned je vyzkoušet a prožít #okamzikpozitkuoelz.

Další zajímavosti