2022_VerantwortungKonsument_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za naše spotřebitele, zákazníky a dodavatele

20211130_Oelz_Scheckuebergabe_2021_25cm_RGB

Dar pro organizaci Caritas

S organizací Caritas udržujeme dlouhodobé partnerství a velice nás těší, že jsme mohli i v tomto roce poskytnout dar ve výši 20 000 EUR! Právě v době koronaviru je naším velkým přáním podporovat děti v jejich vývoji.

Naším darem můžeme podpořit nákup psacích stolů, židlí a nábytku pro děti v Lerncafé Dornbirn a pro mladé matky s dětmi v azylovém domě charity ve Feldkirchu a podpořit projekt vaření a stravování.

číst dál minimalizovat
20211201_Spendenuebergabe_Netz_fuer_Kinder

Dar pro organizaci Netz für Kinder (Síť pro děti)

Po tři měsíce měli zákazníci řetězce Spar možnost podpořit zakoupením vybraných výrobků Ölz humanitární organizaci Síť pro děti. Celková hodnota finančního daru činila 10 347 EUR. Taková akce se konala již popáté. Díky těmto penězům lze dětem v těžkých životních situacích darovat trochu běžného života.

Ölz Meisterbäcker Rotes Kreuz

Team Österreich Tafel Rotes Kreuz (Tým Rakouský stůl Červeného kříže)

„To, že štěstí není vždy rovnoměrně rozděleno, je bohužel smutná pravda. Jako rakouskému rodinnému podniku nám samozřejmě velmi záleží na každém člověku. Proto jsme se rádi stali součástí akce Team Österreich Tafel a podporujeme ty, kteří momentálně mohou trochu štěstí potřebovat,“ Bernhard Ölz

Team Österreich Tafel, potravinová pomoc rozhlasové stanice Ö3 a Červeného kříže, dává dohromady přebytek a nedostatek a je tak spolehlivým kontaktním místem pro lidi v nouzi. Dobrovolníci sbírají každou sobotu v supermarketech bezvadné, ale již neprodejné potraviny. Přebývající potraviny jsou pak ihned vydávány lidem v nouzi, kteří touto cestou spolehlivě dostávají kvalitní potraviny.

číst dál minimalizovat
Bild_Caritas_Webseite

Caritas Österreich

Protože se kvůli koronavirové pandemii nemůže spousta akcí konat, rádi bychom udělali něco dobrého. Inspirovali jsme se proto heslem organizace Caritas „Vyměň vánoční večírek za dětské štěstí“ a navýšili tento rok náš každoroční dar na částku 20 000 EUR.

Kromě azylového domu pro matky s dětmi, který podporujeme každý rok, tak můžeme letos nabídnout 20 dětem celoroční učňovské místo v Lerncafé Dornbirn.

Caritas je humanitární organizace katolické církve, která pomáhá na regionální a mezinárodní úrovni lidem v těžkých životních situacích a nouzi bez ohledu na jejich společenský, náboženský nebo etnický původ. Společnosti Caritas se díky dlouhodobým zkušenostem a vysoké angažovanosti zaměstnanců, členů a partnerů daří pomáhat lidem v nouzi a chudobě a dodávat jim naději.

číst dál minimalizovat
OELZ Bernhard Ölz Caritas

Rakouská charita

Již mnoho let podporují zaměstnankyně a zaměstnanci z obchodního vedení společnosti Ölz der Meisterbäcker pravidelnou vánoční akcí bydlení pro matky s dětmi, které zajišťuje charita.

 Charita je podpůrná organizace katolické církve, která na regionální a mezinárodní úrovni pomáhá lidem v obtížné životní situaci a nouzi, nezávisle na jejich společenském, náboženském nebo národnostním původu. Díky mnoha desetiletím zkušeností a vysoké angažovanosti zaměstnanců, členů a partnerů se charitě daří pomáhat lidem v nouzi a chudobě a dodávat jim naději.

číst dál minimalizovat
Bild_NetzfuerKinder_Webseite

Organizace Netz für Kinder (Síť pro děti)

V rámci každoroční společné prodejní akce společností Ölz Meisterbäcker a SPAR Vorarlbersko se podařilo shromáždit přes 11 000 EUR pro neziskový spolek „Netz für Kinder“ (Síť pro děti). Při této akci jde část výnosu z prodeje určitých výrobků Ölz přímo na spolek Síť pro děti,

který již od roku 1996 podporuje děti z ohrožených rodin ve Vorarlbersku. Řada dobrovolníků se ve čtyřech regionálních skupinách stará o více než 50 dětí. Aktivity Sítě pro děti dále zahrnují dětský domov talENTE ve Feldkirchu a dvě sociálně pedagogické skupiny pro děti ve věku od 6 do 10 let. Více informací najdete zde.

číst dál minimalizovat
OELZ B.Ölz, D. Kapelari-Langebner Start-Programm

Program START

STARTVorarlbersko podporuje od roku 2009 mládež z řad migrantů speciálním stipendijním programem až do maturitní zkoušky. Tuto vorarlberskou iniciativu založila nadace Piz Buin a nyní ji podporuje již 28 kmotrů, podniků, soukromých osob a organizací.

Společnost Ölz der Meisterbäcker je od samého počátku kmotrem vorarlberského stipendijního programu pro vybranou mládež z řad migrantů. „Jsme hrdi na to, že program START podporujeme. Podpora mladých talentů jakéhokoli původu je pro nás velkým úkolem. Ostatně angažovaní, dobří zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem našeho podnikového úspěchu. V naší zemi potřebujeme mladé lidi se vzděláním, abychom zajistili naši budoucnost“, vysvětluje Daniela Kapelari-Langebner, ředitelka marketingu a odbytu.

číst dál minimalizovat
OELZ Soma

SOMA – sociální prodejny v Rakousku

Potraviny jsou cenné a v naší společnosti jsou příliš často nedbale vyhazovány. Proti tomu společnost Ölz der Meisterbäcker jakožto nejoblíbenější značka pečiva v Rakousku aktivně vystupuje a každý den dává výrobky, které musí být z obchodu s potravinami odstraněny, k dispozici prodejnám SOMA.

Spolupráce s prodejnami SOMA dává výrobkům firmy Ölz ještě druhou šanci! Neboť to, že v důsledku skladování nebo přelomení už nejsou opticky tak atraktivní nebo že je minimální trvanlivost už pouhý 1 den, neznamená, že se musí vyhodit do odpadků. Společnost Ölz der Meisterbäcker tak může 100% podporovat heslo rakouské organizace SOMA " „pomáhat místo likvidovat""!

SOMA Österreich & Partner  je zastřešující sdružení, které podporuje všechny sociální prodejny, které pracují na principu SOMA a podle stanov SOMA. Pod heslem "„pomáhat místo likvidovat"" podporuje SOMA Rakousko ty spoluobčany, kteří nemají možnost podílet se na výhodách našeho blahobytu. Cílem je zjednodušit těmto lidem každodenní život a zásobovat je potravinami.

číst dál minimalizovat
OELZ Kärntner Kinder-Krebshilfe

Kinderkrebshilfe Kärnten (Korutanská Pomoc dětem s rakovinou)

Při každoroční prodejní akci společnosti Ölz der Meisterbäcker s firmou SPAR Korutany a Východní Tyrolsko jsou produkty Ölz prodávány za dobrým účelem. Zákazník při tom může pomoci zcela jednoduše: Při koupi určitých produktů Ölz jde 10 centů přímo korutanské organizaci Pomoc dětem s rakovinou (Kinderkrebshilfe).

Diagnóza "rakovina" v dětském a dorostovém věku znamená hluboký zásah do života dotyčných dětí a jejich rodin.
 Organizace Kinderkrebshilfe poskytuje přímo pomoc, péči a poradenství pro rodiny, které se kvůli onemocnění dítěte rakovinou dostaly do finančních problémů a potíží. Z peněz soukromých dárců se například spolufinancuje vybavení vhodné pro děti, vývojová, školicí a vzdělávací opatření a podporují se výzkumné projekty.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker PIA

PIA – prevence, poradenství a terapie v případech sexuálního násilí

Ve spolupráci se společností SPAR Horní Rakousko spustila firma Ölz Meisterbäcker před mnoha lety prodejní aktivitu na podporu sdružení PIA. Ve všech pobočkách SPAR v Horním Rakousku je nabízen výběr pečiva Ölz, u něhož jde část výnosu z prodeje sdružení PIA.


Sdružení PIA – prevence, poradenství a terapie v případech sexuálního násilí – zajišťuje terapeutickou a poradenskou pomoc obětem sexuálního násilí a osobám z jejich okolí.

číst dál minimalizovat
OELZ Rettet das Kind Salzburg

Rettet das Kind (Zachraňte dítě)

Rettet das Kind je nezávislá rakouská organizace na pomoc dětem, která se aktivně zasazuje za prosazování práv dětí a práv osob s mentálním nebo kombinovaným postižením. Společnost Ölz Meisterbäcker i zde přispívá dary z prodejních akcí. 

Cílem je nabídnout lidem s postižením, dětem a mládeži a jejich rodinám podporu a ochranu před chudobou, vyloučením, izolací, násilím, zanedbáním a přetěžováním v naší společnosti.

číst dál minimalizovat
OELZ Kärnten in Not

Kärntner in Not (Občané Korutan v nouzi)

Kärntner in Not je obecně prospěšné sdružení, které podporuje list Kleine Zeitung. Kärntner in Not klade od svého založení v roce 2000 velký důraz na trvalou podporu. Tuto podporu chceme poskytnout i my, společnost Ölz Meisterbäcker, a podporujeme tuto organizaci společně s firmou SPAR prostřednictvím prodejních akcí.

Ölz Meisterbäcker Tischlein Deck Dich Logo

Tischlein deck dich (Stolečku, prostři se)

Rozdávat místo likvidovat, to je princip sdruženíTISCHLEIN DECK DICH VORARLBERG. Tento princip my jako výrobce potravin podporujeme na 100 %, takže výrobky, které byly poškozeny při přepravě, pocházejí z nadměrné výroby nebo mají jen krátkou trvanlivost, předáváme sdružení,  abychom lidem, kteří se dostali do nouzové situace, pomohli kvalitními potravinami, které již v obchodě není možné prodat.

OELZ Stunde des Herzens

Stunde des Herzens (Hodina srdce)

Myšlenka "Hodiny srdce" přesvědčila i společnost Ölz Meisterbäcker a společně s firmou Spar Vorarlberg spustila prodejní akci. Joe Fritsche získal díky ní téměř 7000 EUR na splnění dětských přání.

Stunde des Herzens je organizace pomáhající dětem a rodinám, které si nemohou vždy užívat slunné stránky života. Nejvyšší prioritou je přitom “věnování času”.
Tato organizace na pomoc dětem vznikla na základě každodenních zážitků hejtmana Joa Fritscheho, resp. z jeho zkušeností při práci v zemské nemocnici Bludenz. Více informací zde.

 

číst dál minimalizovat

Zajímavé odkazy