Kinder-Krebshilfe_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Kinderkrebshilfe Kärnten (Korutanská Pomoc dětem s rakovinou)


V rámci každoročně pořádané společné prodejní akce společnosti Ölz Meisterbäcker s řetězcem SPAR Kärnten (SPAR Korutany) & Východním Tyrolskem jsou výrobky značky Ölz prodávány pro dobrou věc. 

Spotřebitelé při ní mohou pomoci zcela jednoduše

Z nákupu určitých výrobků značky Ölz jde 10 centů přímo na dobrý účel. Po ukončení této akce byla vybraná částka rozdělena stejným dílem mezi korutanskou organizaci Kinder-Krebshilfe a organizaci Marienhof v Maria Saal. Celkem byla vybrána úžasná částka 12 382 eur.

Organizace Kinder-Krebshilfe poskytuje pomoc, péči a poradenství přímo rodinám, které se v důsledku nádorového onemocnění dítěte ocitly ve finanční tísni a těžké situaci. 

Z peněz soukromých dárců se například: 

    • spolufinancuje vybavení vhodné pro děti
    • podporují výzkumné projekty
    • realizují se vývojová, školicí a vzdělávací opatření 

Jednáme udržitelně

Od našich zaměstnanců až po spolupráci s partnery a organizacemi – z lásky k člověku se důsledně zasazujeme za společenskou odpovědnost.

Netz für Kinder - Header
„Netz für Kinder“ (Síť pro děti)
CARITAS - Header
Partnerství s Caritas Österreich
Partnerschaftliche Beziehungen
Vztahy s partnery
PIA - Header
PIA – prevence, poradenství a terapie v případech sexuálního násilí
SoMa - Header
SOMA – sociální prodejny v Rakousku
Start - Header
Program START pro mládež
Team Österreich - Header
Team Österreich Tafel Rotes Kreuz (Tým Rakouský stůl Červeného kříže)
Tischlein Deck Dich - Header
TISCHLEIN DECK DICH (STOLEČKU, PROSTŘI SE)
Diversität - Header
Hlásíme se k diverzitě
betr. Gesundheitsförderung
Podniková podpora zdraví
Ölz Meisterbäcker Lehrlinge im Labor
Vzdělání
Ölz Meisterbäcker Gesundheit-Arbeitssicherheit
Zdraví a bezpečnost na pracovišti
Familienunternehmen
Oceněný rodinný podnik
SPAR setzt Zeichen -Header
SPAR jde příkladem