2022_VerantwortungKonsument_Header
Navštívte nás aj naInstagram Logo

Zodpovednosť za spotrebiteľov, zákazníkov a dodávateľov

Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej práce. Žijú ňou naši zamestnanci a realizujeme ju prostredníctvom spolupráce s našimi sociálnymi partnermi, ako napr. Organizáciami Caritas Rakúsko, Netz für Kinder,TISCHLEIN DECK DICH Vorarlbersko .

Partnerschaftliche Beziehungen

Partnerské vzťahy

Každý tretí dodávateľ je malý podnikateľ.
Dlhodobé partnerstvá s našimi dodávateľmi sú pre nás v spoločnosti Ölz Meisterbäcker dôležité. Každý tretí dodávateľ je rodinný podnik, malý podnik alebo družstvo.

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker je obchodným partnerom už približne 7 desaťročí. Regionálnosť je vo firemnej politike spoločnosti Ölz na prvom mieste. Hospodárska a ekologická udržateľnosť sa navzájom dopĺňajú. Preto nakupujeme suroviny, ak sú k dispozícii, prednostne z regiónu.

Približne 2/3 obalových materiálov a kartónových obalov sa vyrábajú v Rakúsku. Vďaka tomu zostáva pridaná hodnota v regióne a krátke dopravné trasy šetria emisie CO2.

Pre nás je dôležitá komplexná kontrola kvality v každej fáze, od surovín až po hotový výrobok. Spoločnosť Ölz je tiež držiteľom certifikátu „vysokej úrovne“ podľa najvyššieho štandardu Medzinárodnej potravinovej normy (International Food Standard IFS).

čítajte ďalej minimalizovať
2022_Oelz_ScheckübergabeRGB

Partnerstvo s organizáciou Caritas Rakúsko

viac ako 10 rokov udržiavame partnerstvo s organizáciou Caritas. Ajv roku 2022 sme s radosťou odovzdali organizácii Caritas Vorarlbersko dar vo výške 20 000 eur. Z daru budú mať prospech deti a mladí ľudia z projektu Caritas Lerncafé.

Z nášho daru bude možné financovať program na zníženie stresu pomocou všímavosti vrátane vybavenia relaxačných kútikov v 13 vzdelávacích kaviarňach pre viac ako 400 detí zo sociálne znevýhodnených rodín. 

čítajte ďalej minimalizovať
Spendenuebergabe

Spolok „Netz für Kinder“ (Sieť pre deti)

V rámci každoročnej predajnej kampane spoločnosti Ölz Meisterbäcker spolu so spoločnosťou SPAR Vorarlbersko sa už po šiesty raz podarilo vyzbierať 13 174 eur pre charitatívnu organizáciu Netz für Kinder .

V rámci tejto kampane majú spotrebitelia spoločnosti Spar možnosť urobiť dobrý skutok kúpou vybraných výrobkov Ölz . Časť výťažku z predaja ide priamo na pomoc organizácii Netz für Kinder. Peniaze môžu byť použité na to, aby deti v ťažkých podmienkach získali trochu normality.

Netz für Kinder podporuje už od roku 1996 deti vo Vorarlbersku, ktoré sú vo svojom rodinnom prostredí ohrozené. Organizácia Netz für Kinder združuje, chráni a podporuje deti. Pretože z detí v ťažkostiach by sa mali stať šťastní dospelí. Darovaná suma pomáha týmto deťom získať kúsok normálneho života: v piatich projektoch – sociálno-vzdelávacie detské skupiny, dobrovoľníctvo, talEnte.mobil, talENTE.schmiede a talENTE.rat.

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Rotes Kreuz

Tím Österreich Tafel Rotes Kreuz (potravinová a iná pomoc Červeného kríža v Rakúsku pre sociálne slabších obyvateľov)

„Je našou srdcovou záležitosťou prispieť k iniciatíve Team Österreich Tafel a byť jej spoľahlivým partnerom.“ zdôrazňuje Bernhard Ölz (konateľ a spolumajiteľ)

A pokračuje: "Malé spoločné veci môžu pre jednotlivcov často znamenať veľké veci. Preto sa zasadzujeme za tých ľudí v našej spoločnosti, ktorí vo svojej aktuálnej životnej situácii potrebujú ďalšiu podporu!“

Tím Österreich Tafel, potravinová pomoc rozhlasovej stanice Ö3 a Červeného kríža, spája prebytok a nedostatok, a je tak bezpečným útočiskom pre ľudí v núdzi. Dobrovoľníci z tímu Österreich Tafel zbierajú každú sobotu v supermarketoch nezávadné, avšak už nepredajné potraviny. Tieto prebytočné potraviny poskytujú potom priamo ľuďom v núdzi, ktorí takto spoľahlivo dostanú kvalitné potraviny.

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ B.Ölz, D. Kapelari-Langebner Start-Programm

Program ŠTART pre mládež

Program ŠTART Vorarlbersko podporuje mladých ľudí s migračným pozadím v rámci špeciálneho štipendijného programu až po maturitu už od roku 2009.

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker je od začiatku sponzorom vorarlberského štipendijného programu pre mladých ľudí s migračným pozadím. 

„Veľmi radi podporujeme projekt ŠTART. Podpora mladých talentov bez ohľadu na ich pôvod je pre nás veľmi dôležitá. Koniec koncov, odhodlaní a dobre vyškolení zamestnanci sú najdôležitejším faktorom úspechu našej spoločnosti. V našej krajine potrebujeme vzdelaných mladých ľudí, aby sme si zabezpečili budúcnosť“, vysvetľuje Daniela Kapelari-Langebner (výkonná riaditeľka pre marketing, predaj a ľudské zdroje).

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Soma

SOMA – predajne pre sociálne slabších obyvateľov Rakúska

Potraviny sú vzácne a príliš často sa nimi plytvá. Spoločnosť Ölz Meisterbäcker tomu aktívne čelí a denne poskytuje výrobky, ktoré sa vracajú z predajní s potravinami, priamo predajniam SOMA.

Spolupráca s predajňami SOMA dáva výrobkom Ölz druhú šancu! Nemusia predsa skončiť v odpade len preto, že už nie sú v dôsledku skladovania alebo poškodenia obalu opticky atraktívne alebo preto, že majú už len 1 dňovú minimálnu trvanlivosť. Spoločnosť Ölz Meisterbäcker tak na 100 % podporuje organizáciu SOMA Rakúsko, v súlade s heslom „pomáhajme, nelikvidujme“!

čítajte ďalej minimalizovať
SPAR_Ölz_Kinderkrebshilfe

Organizácia Kinder-Krebshilfe Korutánsko (pomoc deťom s onkologickým ochorením v Korutánsku)

V rámci každoročnej spoločnej predajnej kampane spoločnosti Ölz Meisterbäcker so spoločnosťou SPAR Korutánsko a Východné Tirolsko sa predávajú výrobky Ölz pre dobrú vec. Spotrebitelia môžu pomôcť úplne jednoducho: Pri kúpe niektorých výrobkov Ölz ide 10 centov priamo korutánskej organizácii Kinder-Krebshilfe. Na konci tejto kampane sa vyzbieraná suma rozdelila rovným dielom medzi korutánske organizácie Kinder-Krebshilfe a Marienhof Maria Saal. Celkovo sa vyzbierala slušná suma vo výške 12 382 eur.


Organizácia Kinder-Krebshilfe poskytuje priamu pomoc, podporu a poradenstvo rodinám, ktoré čelia finančným problémom a ťažkostiam v dôsledku rakoviny ich dieťaťa. Pomocou súkromných darcov sa napríklad spolufinancuje vybavenie vhodné pre deti, realizujú sa rozvojové, vzdelávacie a ďalšie aktivity a podporujú sa výskumné projekty.

čítajte ďalej minimalizovať
SPAR_unterstuetzt_PIA

Organizácia PIA - Prevencia, poradenstvo a terapia pri sexuálnom násilí

Spoločnosť Ölzr Meisterbäcker vor v spolupráci so spoločnosťou SPAR Horné Rakúsko spustila pred mnohými rokmi predajnú aktivitu na podporu organizácie PIA.

Vo všetkých predajniach SPAR v Hornom Rakúsku ponúkajú výber pečiva Ölz, pričom časť výťažku z predaja putuje organizácii PIA. PIA dostane tento rok celkovo 9 620 eur.

Organizácia PIA - Prevencia, poradenstvo a terapia pri sexuálnom násilí - má za cieľ poskytovať terapeutickú a poradenskú podporu obetiam sexuálneho násilia, ako aj osobám z ich okolia.

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Rettet das Kind Salzburg

Organizácia Rettet das Kind (Zachráňte dieťa)

Rettet das Kind je nezávislá rakúska organizácia na pomoc deťom, ktorá sa aktívne zasadzuje za realizáciu práv detí a ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Spoločnosť Ölz Meisterbäcker tu prispieva aj darmi z predajných akcií. 

Cieľom je poskytovať podporu ľuďom so zdravotným postihnutím, deťom a mladým ľuďom a ich rodinám a chrániť ich pred chudobou, vylúčením, izoláciou, násilím, zanedbávaním a nadmernými požiadavkami v našej spoločnosti.

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Kärnten in Not

Organizácia Kärntner in Not (Korutánci v núdzi)

Kärntner in Not je dobročinná organizácia, ktorú financuje denník Kleine Zeitung. Organizácia Kärntner in Not legt prikladá už od svojho založenia v roku 2000 veľký význam udržateľnej podpore.

Spoločnosť Ölz Meisterbäcker podporuje túto iniciatívu spolu so spoločnosťou SPAR prostredníctvom predajných kampaní. 

čítajte ďalej minimalizovať
Ölz Meisterbäcker Tischlein Deck Dich Logo

ORGANIZÁCIA TISCHLEIN DECK DICH

„Namiesto zničenia radšej prerozdeliť“, to je krédo organizácie TISCHLEIN DECK DICH Vorarlbersko. Ako výrobca potravín sa s touto hlavnou zásadou stotožňujeme na 100 %. Napríklad pečivo Ölz, ktoré bolo poškodené pri preprave, výrobky z nadprodukcie alebo výrobky, ktoré majú len krátku dobu trvanlivosti, poskytneme tejto organizácii.

Týmto spôsobom pomáhame ľuďom potravinami bezchybnej kvality, ktoré sa už nemôžu predávať v obchode. 

čítajte ďalej minimalizovať
OELZ Stunde des Herzens

Organizácia Stunde des Herzens (Hodina srdca)

Myšlienka organizácie Stunde des Herzens presvedčila aj spoločnosť Ölz Meisterbäcker. Spolu so spoločnosťou SPAR Vorarlbersko sa spustila predajná aktivita. Takmer 7 000 eur sa podarilo odovzdať Joeovi Fritschemu, aby mohol plniť priania detí.

Organizácia Stunde des Herzens e organizácia na pomoc deťom, ktorá sa stará o také deti a rodiny, ktoré si nemôžu vždy užívať slnečnú stránku života. Hlavným mottom je „darovať čas“.

čítajte ďalej minimalizovať

Ďalšie zaujímavosti